Научни форуми

Докторантско училище на СУ, 2007-2008 г.

За всички докторанти от социалните и хуманитарните науки в СУ "Св. Кл. Охридски"

◊ СЪБИТИЕТО

СУ “Св. Кл. Охридски” - Философски факултет, Исторически факултет, Факултет по славянски филологии, Факултет по журналистика и масови комуникации

в рамките на съвместен проект “Докторантско училище по социални и хуманитарни науки” за учебната 2007/2008 година предлагат на вниманието на всички докторанти от социалните и хуманитарните науки в СУ следните курсове:

1. Чума на Балканите (XVIII-XIX век) - лектор доц. д-р Надя Манолова-Николова, Исторически факултет;

2. Глобализация и медии – лектор доц. дсн Петранка Филева, Факултет по журналистика и масова комуникация;

3. Библията в европейската култура – лектор проф. дфн Искра Христова–Шомова, Факултет по славянски филологии;

4. Тракийските царе. Поведения и превъплъщения – лектор проф. дин Димитър Попов, Исторически факултет;

5. Света гора: от Средновековието до Европейския съюз – лектор проф. дин Христо Матанов, Исторически факултет;

6. Ценностни травми и компенсации в социокултурния процес - лектор доц. д-р Светла Страшимирова, Философски факултет;

7. Лаборатория по екология на понятията – лектор доц. д-р Анета Карагеоргиева, Философски факултет;

8. Проблемът за персоналната идентичност в европейската култура – лектори проф. дфн Георги Каприев, Философски факултет, д-р Антоанета Дончева;

9. Културно и социално конструиране на пространството. Тялото, властта, градът – лектор проф. Ивайло Дичев, СУ, Философски факултет;

10. Модерност и трансцендентност – лектор доц. дфн Владимир Градев, Философски факултет;

11. Кой прави демокрацията? - лектор доц. Николай Найденов, Философски факултет;

12. Хуманитарни професионални идеологии (Между консервативния романтизъм и прогресивния рационализъм) – лектор проф. д-р Димитри Гинев, Философски факултет;

13. Изследователски процедури в хуманитарните науки (с оглед на педагогическите дисциплини) – лектор доц. д-р Татяна Ангелова, Факултет по славянски филологии;

14. Социални конфликти и медийни нагласи – лектор доц. д-р Луливера Кръстева, Факултет по журналистика и масова комуникация;

15. Посланията на античните изобразителни текстове – лектор доц. Диляна Ботева, Исторически факултет;

16. Критическата теория: история, организация, практика – лектор доц. Димитър Денков, Философски факултет;

17. Докторантско ателие за социални и хуманитарни науки – лектор доц. д-р Александър Кьосев, Философски факултет;

18. Популизмът. Новите форми – лектор доц. д-р Боян Знеполски, Философски факултет.


◊ ПОВЕЧЕ

Продължителността на всеки един от курсовете е 30 часа.

Заниманията започват от зимен семестър на настоящата учебна година.

Продължителността на докторантските семестри съвпада с тази на магистърските. Всеки един от докторантите трябва да избере по два от курсовете за зимен и по два за летен семестър.


• За допълнителна информация: PhD Gate
Автор:
11.11.2007 г. 22:43
Посетено: 607
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4847-doktorantsko-uchilishte-na-su-2007-2008-g