Научни форуми

Мигриращи култури и социални практики

Интердисциплинарен колоквиум

◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

15-16.11.2007 г.
Заседателна зала на Института по балканистика при БАН, ул. Московска, 45


◊ ПРОГРАМА

15 ноември 2007, четвъртък

9.15 ч. Откриване на колоквиума – Румяна Л. Станчева, председател на АКСЛИТ

9.30-10.50 - Мигриращи култури и напрежения на идентичността
Председатели на заседанието – Румяна Л. Станчева и Николай Аретов

. Стоян Атанасов (СУ „Св. Кл. Охридски”). Цветан Тодоров за идентичността на имигранта.
. Надежда Драгова (Югозападен Университет „Неофит Рилски”). „Утопия” – спасителен пристан в духовната катастрофа на бежанците.
. Лилия Кирова (Институт по балканистика). Мигриращите култури и промяната на естетическите критерии.
. Петър Сотиров (Университет “Мария Кюри-Склодовска” в Люблин, Полша). Модели на езиково поведение на българи в чужда езикова среда.

10.50–11.15 – Дискусия
11.15-11.30 – Кафе-пауза


11.30-12.50 - Властта на „чуждото”
Председатели на заседанието - Лилия Кирова и Стоян Атанасов

. Николай Аретов (Институт за литература). Къде е родината? Казусът Светослав Миларов.
. Румяна Стоилова (Институт по социология). Миграция и пол – класови, възрастови и етнически измерения.
. Русана Бейлери (СУ „Св. Кл. Охридски”). Творецът в емиграция – опорен стълб за албанската литература.
. Румяна Л. Станчева (СУ „Св. Кл. Охридски”). Миграция и модернизъм.

12.50-13.15 – Дискусия
13.15-14.00 – Отчетно-изборно събрание на АКСЛИТ

14.00-15.00 - Обедна пауза


15.00-16.00 – Мигриращи понятия, реалии, идеи
Председатели на заседанието - Румяна Стоилова и Огнян Ковачев

. Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Изгубеният алкахест: по пътя на една неосъществената миграция.
. Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Миграцията на понятията като експанзия на означаването. Казусът на часовника.
. Ерика Лазарова (Център по наукознание и история на науката). Миграцията на богомилските идеи в Западна Европа.

16.00–16.25 – Дискусия

16.25-16.45 – Христина Балабанова (Институт за литература) представя сборника Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Боян Ничев. Съвместно издание на Института за литература при БАН и Факултет славянски филологии. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2007.


16 ноември 2007, петък

9.15–10.35 „Пресаждането” – подтици, адаптация и/или оразличаване?
Председатели на заседанието - Рая Заимова и Йонка Найденова

. Надя Данова (Институт по балканистика). Идеята за свои и чужди в средите на българската диаспора през ХІХ в.
. Калин Михайлов (СУ „Св. Кл. Охридски”). Между миграцията и вкореняването: фигурата на пастора в творчеството на Данаил Налбантски.
. Мая Тименова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Емигранти-интелектуалци.
. Йорданка Бибина (Институт по балканистика). Нихат Бехрам за драмата на турския човек на Запад.

10.35-10.50 – Дискусия

10.50-11.20 – Премиера на изданието Traditionnel, Identité, Modernité dans les Cultures du Sud-Est Européen: la littératures, les arts et lа vie intellectuelle au XXe siècle. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Sofia, Arras, Institut d’Etudes Balkaniques, Université d’Artois, 2007.

С чаша кафе


11.20-13.00 - Преводи, евазионизъм, културна динамика
Председатели на заседанието - Надя Данова и Калин Михайлов

. Пенка Данова (Институт по балканистика). Предпочетеният превод.
. Катерина Крушева (Центъра за компаративистични изследвания, Гьотинген, Германия). Колко е важно да си "goethereif".
. Антоанета Балчева (Институт по балканистика). Евазионизъм и пътуване към „своето” в търсенето на алтернативна идентичност.
. Йонка Найденова (Институт за литература). Национално-културна специфика и художествен превод.
. Огнян Ковачев (СУ „Св. Кл. Охридски”). Намерени в превода: номадски размисли.

13.00-13.15 - Дискусия
13.15-14.15 - Обедна пауза


14.15-15.35 – Родината – изгубена или намерена
Председатели на заседанието - Йорданка Бибина и Петър Сотиров

. Фотини Христакуди (СУ „Св. Кл. Охридски”). „Изгубената родина” в гръцкия роман през ХХ век.
. Радосвета Гетова. Проблемът на идентичността при Амин Маалуф и Нанси Хюстън.
. Таня Казанджиева (Югозападен университет „Неофит Рилски”).  Българският аспект на миграцията – бежанството.
. Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Историята на един мотив: Сафо–Фаон и Левкадската скала.

15.35–15.50 - Дискусия
 
15.50–16.45 - Румен Цонев (НБУ). Миграцията на музикалните стилове - разговор с композитора и автор на театралния спектакъл „Ритъм и блус”.

Закриване на колоквиума


• Колоквиумът на Академичния кръг по сравнително литературознание се осъществява с

научното сътрудничество на Института по балканистика, Института за литература, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката при БАН, СУ „Св. Кл. Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Югозападния Университет „Неофит Рилски”, НБУ, Университета “Мария Кюри-Склодовска” в Люблин (Полша), Университета в Саутхемптън (Великобритания) и Центъра за компаративистични изследвания (Гьотинген, Германия).
Автор:
10.11.2007 г. 18:57
Посетено: 722
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4842-migrirashti-kulturi-i-sotsialni-praktiki