Научни форуми

Научна конференция за Социалистическия реализъм

75 години соцреализъм, 90 г. ВОСР

◊ СЪБИТИЕТО

Нов Български Университет
Департамент „Нова Българистика”

организира
Научна конференция 75 години Социалистически реализъм

На 7 ноември 2007 г. (сряда)
Изложбена зала на Министерство на културата
София, бул. „Александър Стамболийски” № 17


◊ ПРОГРАМАТА

Встъпителни слова

. 14.00 – Пламен Дойнов: Социалистическият реализъм – хроники и употреби.
. 14.20 – Михаил Неделчев: Съответствия и несъответствия между теорията и практиката на социалистическия реализъм.
. 14.40 – Лиляна Деянова: Соцреализъм и реалсоциализъм. Методологически проблеми на изследването на социалистическата епоха.


Социалистическият реализъм в киното, театъра
и изобразителното изкуство. Българският опит


. 15.00 – проф. Чавдар Попов (Национална художествена академия): Соцреализъм: някои терминологични въпроси.
. 15.20 – проф. Камелия Николова (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”): Социалистическият реализъм в театъра и неговите етикети.
. 15.40 – Петър Кърджилов (Институт за изкуствознание на БАН): Филми разделни. Първи стъпки на соцреализма в българското кино.
. 16.00 – доц. Свилен Стефанов (Национална художествена академия): Идеологически и визуални резонанси на социалистическия реализъм в българското изобразително изкуство от края на 1950-те до наши дни.


Социалистическият реализъм в литературата

. 16.20 – гл. ас. д-р Морис Фадел (Нов български университет): В преддверието на социалистическия реализъм: Троцки и формалистите.
. 16.40 – доц. Михаил Неделчев (Нов български университет): Социалистически реалисти ли са Младен Исаев, Христо Радевски и Крум Кюлявков през 30-те години на ХХ век?
. 17.00 – ст. ас. Йордан Ефтимов (Нов български университет): Идеологията на деидеологизацията. Маскираният социалистически реализъм в лириката от 60-те и 70-те години на ХХ век.
. 17.20 – ас. д-р Пламен Дойнов (Нов български университет): Вождът и политическото семейство. Към българските приноси в социалистическия реализъм.
. 17.40 – Заключителна дискусия.

. 18.30 – Литературно четене „Образци на социалистическия реализъм”.
Автор: Пламен Дойнов
31.10.2007 г. 15:37
Посетено: 786
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4760-nauchna-konferentsiya-za-sotsialisticheskiya-realizam