Научни форуми

Кирил Кръстев - естетът и философът на българския авангардизъм

Научна конференция във В. Търново

◊ СЪБИТИЕТО

Национален институт "Нова българска литература", катедра "Българска литература"
организира
на 23.11.2007 г. в гр. Велико Търново

научна конференция "Кирил Кръстев - естетът и философът на българския авангардизъм".

Начало на конференцията - 13.00 часа във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Докладите ще бъдат издадени в сборник.

• За участниците:
. Ще бъдат резервирани места за нощувка на 23.11.2007 г.
. Молим за Вашата заявка до 15.11.2007 г. на следните адреси:

Катедра "Българска литература" - bul-lit@uni-vt.bg, 062/618-390

Национален институт "Нова българска литература"
- ninbl@abv.bg
Акад. дфн Иван Радев, 0886 121 966
Доц. д-р Сава Василев, 0889 300 657
Галина Върбанова, g_varbanova@abv.bg

Автор:
21.09.2007 г. 20:48
Посетено: 460
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4501-kiril-krastev-estetat-i-filosofat-na-balgarskiya-avangardizam