Научни форуми

Приносът на Института за национална памет в изграждането на нов имидж на най-новата история на Полша

Владислав Булхак

.: ВРЕМЕ И МЯСТО На 7 февруари 2005 г., понеделник, от 18,00 ч. в Галерията на Полския институт на ул. Веслец № 12, Владислав Булхак, зам.-директор на Образователното бюро на Института за национална памет, ще представи лекцията си Приносът на Института за национална памет в изграждането на нов имидж на най-новата история на Полша. .: ОРГАНИЗАТОР Полски културен институт в София 1000 София, ул. Веслец 12 тел. 981-09-07, 987-21-59; факс 981-57-44 e-mail: polinst@internet-bg.net; http://www.polinst-bg.org .: ЗА АВТОРА д-р Владислав Булхак (род.1965) е завършил история във Варшавския университет; докторант в Института по история на ПАН; доктор на хуманитарните науки в областта на историята (от 1998 г.). Публикувал е свои работи в редица специализирани издания – в т.ч. "Przegląd Historyczny", "Kwartalnik Historyczny", "Arcana" i "Mówią Wieki". Бил е експерт в Центъра за изследване на Изтока и Департамента за стратегически изследвания на МВнР, кореспондент на ПАП в Москва, специалист по връзки с обществеността. От м. септември 2000 г. е зам.-директор на Образователното бюро на Института за народна памет. Отговаря за дългосрочното планиране на работата на Бюрото, следи образователната и издателската му дейност. .: ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО БЮРО НА ИНСТИТУТА ЗА НАРОДНА ПАМЕТ Образователното бюро се занимава с научна обработка на засекретени по-рано документи, предоставени на Института за национална памет. Сред най-важните изследователско-образователни проекти, реализирани от Бюрото, са: . “Политическите процеси и затворници в периода 1944-1956” – комплект документи за репресиите срещу политическите противници на Полската Народна Република; . “Военното положение – 20 години по-късно” – по-пълна картина на събитията от 1981-1983 г. въз основа на доскоро засекретени документи. . “Унищожаването на евреите в полските земи” – полско-еврейски обществен диалог на базата на задълбочени исторически знания – най-добрият път за преодоляване на съществуващите у двете страни стереотипи. Бюрото ще организира курсове за учители и ще изпраща пособия по история, включващи най-новите получени данни. Бюрото работи с Министерството на националното образование и с неправителствени организации; издава бюлетин, предназначен за журналисти от различни медии и среди, формиращи общественото мнение, организира изложби, посветени на важни събития от най-новата полска история. Вход свободен
Автор: Анджей Папйеж
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 627
Етикети: Полша, памет
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/437-prinosat-na-instituta-za-natsionalna-pamet-v-izgrazhdaneto-na-nov-imidzh-na-nay-novata-istoriya-na-polsha