Научни форуми

Дискусионен цикъл "Посоки"

Серия от научни дискусии

“Център за изследване на глобални системи” планира провеждането на серия научни дискусии, обединени в дискусионен цикъл "Посоки". Те ще са свързани с някои от най-важните процеси, протичащи в световен мащаб. Целта е да се направи преглед на научните виждания в България към тези процеси и проблемите свързани с тях, и да се формира постоянен форум за комуникация на българските учени помежду им. .: ТЕМИ НА ПЪРВИТЕ ДИСКУСИИ - "Информационната икономика" природа и инфраструктура на информационното производство постиндустриалната цивилизация - бъдеще или настояще фактори за забавяне или ускоряване прехода към нова икономическа реалност; - "Природни и социални ритми" мега цикли в икономиката - дългите вълни на Кондратиев кохерентност на циклите на слънчевата активност и човешката история цикличност и прогнози; - "Конфликтите в глобалната епоха" сблъсък на цивилизации или сблъсък на интереси? информационната война - горещата война без фронтове ерозирането на националните държави и модерирането на конфликтите в съвременния свят. Желаещите да вземат участие в дискусиите като докладчици трябва да предоставят не по-късно от 28 февруари кратко резюме на изложението си. Датата и мястото на провеждане на дискусиите ще бъдат обявени след посочената дата. .: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ URL: http://www.gs-research.org/index.php имейл: info@gs-research.org телефони: 02/73 61 51; 008518913
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 684
Етикети: Посоки
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/434-diskusionen-tsikal-posoki