Научни форуми

Тероризъм. Интелектуализъм. Балкански безпокойства

Тероризмът и отговорността на интелектуалците

.: ОРГАНИЗАТОР Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации .: ПОДКРЕПА ЮНЕСКО, МОН, ЮЗУ, фондация "Конрад Аденауер", фондация "Отворено общество" .: ВРЕМЕ И МЯСТО 26.02.2005 - 28.02.2005 Благоевград .: ТЕМА И ПОДТЕМА С темата целим да предизвикаме дискусия по едни от най-важните съвременни проблеми - тероризмът и отговорността на интелектуалците за неговото разбиране и ограничаване. Разглеждаме тероризма не като даденост за определени хора, общества и времена, а като социално-психологически, исторически, комуникативен и културен феномен. Предлагаме дискусията да се съсредоточи върху следните проблеми: . Зараждане на тероризма: бедност, маргиналност, изолация или недоразумение, обсесия, кауза. Тероризмът като политическо оръжие. . Власт и комуникация - официална идеология и антиезици на протеста. . Бунтът - митологизране на насилието срещу господарите. Езици на героиичното и механизми на масова мобилизация. Колективни утопии и времена на държавен терор. . Революция - естетика - идеология. Насилие, жертва и саможертва в изкуството на Балканите. Поетът-революционер, детето-герой, женската саможертва в балканските литератури. . Националната и социална революция като интелектуално предизвикателство. . Биографични пътища на тероризма - произход и образование, поколение и пол. . Балканският интелектуалец - интелекуални типове, интелектуални съдби, интелектуални жестове и реализации. Интелектуалното общуване - общности и мрежи на интелектуалеца на Балканите. . Интелектуалците и държавността - мисионери и идеолози, професионалисти и конформисти. Ученият и политиката - отговорности и изкушения. . Опитомяване на терорзима - балканският опит. .: КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ Заявки и резюмета (до 3 стандартни страници ) на български и английски език най-късно до 30.01.2005 г. Ще бъдете информирани дали заявката Ви за участие е одобрена до 05.02.2005 г. Резюметата на приетите доклади ще бъдат представени на вниманието на участниците по време на конференцията и качени в сайта на Югозападния университет. Разходите по пътуването и престоя са за сметка на командироващата институция. При предварителна заявка МУС може да осигури резервации в хотел (7-15 евро). Таксата за участие (20 евро) покрива публикуването на представените доклади в хартиен сборник и коктейл. .: ЗА КОНТАКТИ Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации ул. "Иван Михайлов" № 66, Учебен корпус 1, стая 433 2700 Благоевград e-mail: bforum@aix.swu.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 251
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/398-terorizam-intelektualizam-balkanski-bezpokoystva