Научни форуми

Активно учене и критическо мислене

Българска асоциация по четене

.: ВРЕМЕ И МЯСТО 02.-03.04.2005 г., София .: СЕКЦИИ Висше образование (Университетски курсове и учебни програми базирани на интерактивно преподаване и учене и ориентирани към развитие на критическото мислене; Използване на програмата RWCT за квалификация на действащи и подготовка на бъдещи учители). Средно образование (Образование и критическо мислене - постижения, проблеми, перспективи). Проекти и издания (Проекти с НПО, учебници, помагала, списания, свързани с темата на конференцията и програмата RWCT). .: УЧАСТНИЦИ Поканват се преподаватели във висши и средни училища. Специална покана се отправя към преподавателите активни участници в обученията и работещи по програмата RWCT ("Развитие на критическо мислене чрез четене и писане"). .: СРОКОВЕ Срок за представяне на резюметата - 28 февруари 2005; Срока за представяне на пълния текст на доклада - 15 март 2005. Моля изпращайте резюметата и докладите като прикачен файл едновревеменно на следните електронни адреси: bulra@osf.bg; georgiradev@abv.bg. .: ДОКЛАДИ Докладите от конференцията ще бъдат издадени на СD и раздадени на авторите по време на конференцията). .: ЗА ВЪПРОСИ Тел. 02/980 97 40 или на ел. адрес: bulra@osf.bg.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 512
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/395-aktivno-uchene-i-kritichesko-mislene