Научни форуми

Семинар „Как междусекторната супервизия помага за преодоляване на недоверието между секторите?“

13 юни, 14.00 ч. - 16.00 ч., Книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“

Семинар „Как междусекторната супервизия помага за преодоляване на недоверието между секторите?“

На 13 юни от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 191 Б ще се проведе семинар „Как междусекторната супервизия помага за преодоляване на недоверието между секторите?“.

Събитието е част от серията семинари на тема „Междусекторното сътрудничество – условие за изпълнение на препоръките на Европейската гаранция за детето“, провеждани от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство със специалисти от практиката, академията и управлението.

Подкрепата на трудни случаи на деца в риск и на комплексните потребности на техните семейства все повече налага необходимостта от координирана и дългосрочна съвместна работа между всички сектори, ангажирани с политиките за детето и семейството. Опитът на НХЦ показва, че предизвикателствата на местно ниво това сътрудничество да се случи са значителни. Разпокъсаността на предоставяните услуги между секторите, свръхнатовареността на специалистите и дефицита на ресурси по места водят до емоционално прегаряне, алиенация, конкуренция и недоверие между специалистите.

Този семинар поставя във фокуса на внимание на участниците въпроса за това как междусекторната супервизия като инструмент за развитие и подкрепа на специалистите може да помогне в преодоляването на този тип взаимоотношения и за подобряване на качеството на грижа и закрила за деца с множество затруднения и нужди.

За целите на дискусията в началото на семинара ще бъдат представени примери за възможностите, които междусекторната супервизия предлага за изучаване и промяна на съществуващи непродуктивни навици, практики и процедури в междусекторното взаимодействие. Ще бъдат обсъдени въпросите:

1. Какво в спецификата на междусекторната супервизия я прави подходящ инструмент за промяна на отношенията?
2. Как междусекторната супервизия помага на екипите в практиката?
3. Какво пречи за реализирането на този тип супервизия по места?
4.  От какво регламентиране имаме нужда, за да се провежда качествена междусекторна супервизия?

Вход свободен!

Автор:
Център за книгата
Публикация:
10.06.2024 г. 17:21
Посетено:
124
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/39366-seminar-kak-mezhdusektornata-superviziya-pomaga-za-preodolyavane-na-nedoverieto-mezhdu-sektorite