Научни форуми

1907-а

Втори форум от поредицата „Годините на литературата”

◊ СЪБИТИЕТО

Департамент "Нова българистика" на Нов български университет организира

Научна конференция - 1907-а


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

11 май 2007 г. (петък)

Начало: 10.00 ч.

Библиотека на Нов български университет
Заседателна зала


◊ ПОВЕЧЕ

Участват преподаватели от Нов български университет, Пловдивския университет, Великотърновския университет, Шуменския университет, Софийския университет.

Амбицията на конференцията е да препотвърди мита за 1907 година като свръхважна литературна година, като любимо време на много литератори, да отговори на въпроси за съответствия между литературната, политическата, общосоциалната и общокултурната 1907.

След конференцията „1956”, проведена през октомври 2006 г., това е вторият форум от поредицата на Департамент „Нова българистика” на НБУ – „Годините на литературата”.


◊ ПРОГРАМАТА

10.00 – Регистрация на участниците

• Встъпителни слова
10.15Михаил Неделчев: Българската година на интелигентите
10.30
Пламен Дойнов: Хроники на 1907 година


Литературата в 1907 / 1907 в литературата – І част

10.45доц. д-р Николай Димитров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”): 1907 – кодифицираното огледало на мита

11.00ст. ас. Йордан Ефтимов (Нов български университет): 1907-а – сцена на модернистки сблъсъци

11.15доц. д-р Запрян Козлуджов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”): 1907 в мемоарната памет на Константин Константинов

11.30доц. д-р Людмила Стоянова (Варненски свободен университет): Социо/Логосът в „Литературен алманах” от 1907

11.45доц. Михаил Неделчев (Нов български университет): 1907 като година на краищата, като година на началата


Контексти

12.00доц. д-р Лъчезар Стоянов (Нов български университет): Годината и Голямата политика

12.10 доц. д-р Виолета Дечева (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”): Театралният живот през 1907-а

12.20ас. Владимир Димитров (Нов български университет): 1907-а: художественият живот

12.30доц. д-р Наталия Христова (Нов български университет): Софийската литературна бохема през 1907-а

12.40Мирела Иванова (Национален литературен музей): Вазов в 1907-а


Литературата в 1907 / 1907 в литературата – ІІ част

13.00Надежда Александрова (Нов български университет): 100-годишното „необикновено приятелство”

13.15гл. ас. д-р Морис Фадел (Нов български университет): “Безсъници” на Яворов и въпросът за ценността на изкуството

13.30
Лора Шумкова (Нов български университет): Каноничният образ на града: София около 1907 година

13.45ас. Пламен Дойнов (Нов български университет): Годишни прегледи и литературен канон: археологии в зоната на 1907-а

14.00проф. дфн Клео Протохристова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”): Литературната 1907-а – синхронни срезове и диахронни проекции

14.15доц. д-р Антоанета Алипиева, ШУ „Епископ Константин Преславски”: 1907 година и лицата на националната идея в българската литература

14.30Заключителна дискусия: 1907 сред другите години на литературата.
С участието на доц. д-р Албена Хранова, доц. д-р Бойко Пенчев, д-р Георги Господинов и др.

Автор: Департамент "Нова българистика" на НБУ
07.05.2007 г. 20:14
Посетено: 690
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3926-1907-a