Научни форуми

Комунистическите апарати за Държавна сигурност в Централна и Източна Европа (1944-45/1989)

Международна конференция

.: ВРЕМЕ И МЯСТО 16.-18.06.2005 Варшава .: ПОВОД Репресивните апарати на Държавна сигурност в комунистическите страни играеха голяма роля в историята на страните от Централна и Източна Европа. Това бяха както инструменти, използвани за контрол на обществото, така и основни средства за осъществяване на политически репресии. Милиони хора станаха техни жертви; резултатите от действията им са все още осезаеми. Изследването на тези апарати е едно от най-важните изследователски полета в историята на ХХ век. .: ТЕМА Темата на конференцията е Апаратите на Държавна сигурност в страните, окупирани от Съветския съюз (Естония, Литва и Латвия) и в страните от "съветския блок" в Европа (България, Чехословакия, ГДР, Унгария, Полша и Румъния). .: ЦЕЛИ Конференцията има три основни цели: Да обобщи съвременното състояние на изследванията на историята на комунистическите апарати на Държавна сигурност и да очертае основните полета на бъдещи академични проекти; Да спомогне сътрудничеството между институциите и хората, включени в документите на бившата Държавна сигурност; Да повиши информираността и общественото внимание в Европа за действията на службите за сигурност. Организатори Institute of National Remembrance (Poland), Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, the Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the Former German Democratic Republic; Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Foundation for the Research on the SED Dictatorship - Germany); Zentrum fur Zeithistorische Forschung (Center for Research on Contemporary History - Germany); Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic; the Office for the Documentation and the Investigation of the Crimes of Communism (Czech Republic); Institute of National Memory (Slovakia). .: ПРОГРАМА Конферентната програма включва пет основни теми, съгласно които ще се организират различните заседания: "Мястото на комунистическите апарати за държавна сигурност в структурата на властта": отношенията им с комунистическите партии, държавната администрация, армията, милицията и ролята на тайните служби в държавата; "Общ профил на комунистическите апарати за държавна сигурност": класов произход, образование, кариера и членство в политически партии, полова принадлежност и културни модели; "Дейности на комунистическите апарати за държавна сигурност извън "съветския блок": военен и икономически шпионаж, наблюдение на емигрантските общности, секретни операции извън "Източния блок", включващи отвличания и убийства, ролята на комунистическите специални служби в страните от Третия свят; "Сътрудничество между структурите за държавна сигурност на страните от "Съветския блок": ролята на Съветския съюз, съвместен надзор, двустранни и многостранни партньорства; "Основните сфери на дейности на комунистическите апарати за държавна сигурност": дейности, насочени срещу антикомунистическата военна съпротива, опозиция, църква, етнични малцинства, защита на индустрията и контрашпионаж. .: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Представените доклади не трябва да са с обем, по-голям от 30 страници. Официалните езици на конференцията ще бъдат английски, немски и полски с осъществяване на симултанен превод. Докладите ще бъдат публикувани през 2006 г. Конференцията ще включва телевизионни обсъждания, срещи с очевидци и свидетели на дейността на разглежданите служби, дискусии, изложби, както и документални и игрални филми за историята на комунистическите апарати за държавна сигурност. По време на конференцията ще бъде представена и книгата "Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944/1945-1989", която съдържа сведения за дейността на службите за държавна сигурност в единадесет от страните. Организаторите ще поемат разходите по престоя на участващите с доклади в конференцията, включително настаняване, храна и пътни (до 400 ?). На другите регистрирани участници организаторите ще окажат съдействие при настаняването в хотели. Всички, които биха искали да участват в конференцията трябва да попълнят регистрационната форма (http://www.ipn.gov.pl/conference2005/form_english.doc) (MS Word), не по-късно от 31.10.2004 г. Регистрационната такса е 30 ?. Всеки регистриран участник ще получи брошура, съдържаща резюмета на докладите, материали за конференцията, три ваучера за обяд и покана за специален коктейл, който ще се проведе по време на конференцията. В някои случаи организаторите могат да се откажат от регистрационната такса, която не се изисква от участниците, представящи доклади. Молим ви да заплатите регистрационните такси до 15.03.2005. Повече информация за начина на плащане ще бъде представена през септември 2004 г. на адрес http://www.ipn.gov.pl/conference2005. Участниците, които имат нужда от полска виза, ще получат препоръки от Institute of National Remembrance, които могат да бъдат представени в консулските служби. Моля, изпращайте регистрационните форми на следните адреси: Instytut Pamieci Narodowej Biuro Edukacji Publicznej ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa Poland "Conference 2005" fax: +48.22.581.89.26, +48.22.581.89.32 .: ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Anna Piekarska - anna.piekarska@ipn.gov.pl Dr. Lukasz Kaminski - lukaskam@uni.wroc.pl Бихме искали да поканим всички, които се интересуват от историята на комунистическите служби за държавна сигурност, да вземат участие в конференцията с доклади или като наблюдатели и участници в дискусиите.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 640
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/386-komunisticheskite-aparati-za-darzhavna-sigurnost-v-tsentralna-i-iztochna-evropa-1944-45-1989