Научни форуми

Книга и комуникация: от идеята до интерпретацията

15 години Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново

Книга и комуникация: от идеята до интерпретацията


◊ СЪБИТИЕТО

Великотърновски университет,
Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"
Катедра библиотекознание и масови комуникации

организират

Национална кръгла маса
Книга и комуникация: от идеята до интерпретацията

Велико Търново
24-25 април 2007 г.


◊ ПРОГРАМА

24 април
13.00 ч. Откриване
Въведение: Увертюра на флейта

Приветствено слово - доц. д-р Атанас Дерменджиев - зам.-ректор по научно-изследователската и издателската дейност

Първо заседание (13.00-14.00)
Модератор: доц. д-р Стефан Коларов

. Основаване и първи стъпки на университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - доц. д-р Лъчезар Георгиев, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. Моите книги в университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - доц. д-р Петко Петков, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. Университетските издания на третото хилядолетие - доц. д-р Елена Георгиева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

. Презентация на университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Кафе-пауза: 14.00-14.30


Второ заседание
(14.30-16.30)
Модератор: доц. д-р Лъчезар Георгиев

. Книгата в условията на информационното общество - акад. Ячко Иванов, Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
. За и против "гугълите" - доц. д-р Алберт Бенбасат, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. Книгата в интернет - Георги Чобанов, гл. редактор на електронно списание за литература, хуманитаристика и образование "LiterNet"
. Вреди ли телевизията на книгата? - aс. Георги Игнатов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. Седемте смъртни гряха на книголюбието - Юлия Йорданова, гл. редактор на сп. "Книгите днес"

. Презентация на академично издателство "Проф. М. Дринов"

Кафе-пауза: 15.00-15.30

Дискусия: 15.30-16.30
. Издателски реалности
Модератор: доц. д-р Алберт Бенбасат

17.00 - Тържествена част по повод 15-годишнината от основаването на Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


25 април

Първо заседание (9.00-10.00)
Модератор: доц. д-р Елена Георгиева

. Оформлението на изданията през погледа на библиографа - н.с. д-р Антоанета Тотоманова, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
. Системата ISBN и учебната литература за висше образование (статистически анализ за периода 2006-март 2007 г.) - н.с. Татяна Дерменджиева, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
. Продължаващите издания - познати и непознати - н.с. Илона Калоянова, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

. Презентация на сп. "Книгите днес"
. Презентация на Специализирания портал за литература и хуманитаристика LiterNet


Дискусия по изнесените доклади

Кафе-пауза: 10.00-10.15


Второ заседание (10.15-12.00)
Модератор: доц. д-р Стефан Йорданов

. Четене и творчески процеси книгата в художествения свят на българските писатели - доц. д-р Стефан Коларов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. Текст и интерпретация: еволюция на идеите - ас. докторант Марина Маринова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. Слуховете във възрожденския периодичен печат: особена комуникационна стратегия в политическия разговор на нацията - ас. Десислава Андреева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. 3ахари Стоянов - посредник между книгата и читателя - Тодорка Михалева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
. От Стрийковски до Франтишек Славски или за инцидентната литературна комуникация - доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

. Презентация на университетско издателство "Епископ К. Преславски" -Шумен

Дискусия по изнесените доклади
Автор: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", В. Търново
21.04.2007 г. 16:09
Посетено: 1041
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3853-kniga-i-komunikatsiya-ot-ideyata-do-interpretatsiyata