Научни форуми

Партньорство за устойчивост (Библиотеките днес, 2023)

Национален форум с международно участие, 13 –14 ноември 2023 г., гр. София

Партньорство за устойчивост (Библиотеките днес, 2023)

Партньорство за устойчивост (Библиотеките днес, 2023)

Национален форум с международно участие

13 –14 ноември 2023 г., гр. София

Откриване на 13 ноември 2023 г. в 13.00 ч. в РЦСИ Топлоцентрала, зала 1

Обществената библиотека като център на местната общност ще бъде във фокуса на осмия национален форум под надслов „Партньорство за устойчивост“, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ).

През изминалите десет години, изпълнявайки  нашата мисия „за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество и повишаване на качеството им на живот“, ФГББ  си партнира с правителството, обществени и частни организации като работи за:

  • осигуряване на достъп до технологии и насърчаване на иновациите;
  • повишаване знанията и уменията на библиотекарите и гражданите;
  • социално включване и устойчиво развитие;
  • промени в политиките, от които се ползват обществените библиотеки.

В рамките на Форума ще бъдат потърсени нови възможности за бъдещо сътрудничество на национално, трансгранично и европейско ниво с цел библиотеките да разширяват своите възможности като информационни посредници и центрове за устойчивото развитие на общностите. Развитие на  информационна и медийна грамотност, предоставяне на възможности за учене през целия живот, развитие на креативните и предприемачески умения, повишаване на участието на гражданите в обществения живот са сред основните дейности, които изпълнява съвременната обществена библиотека.

Участие във Форума ще вземат представители на обществените библиотеки от цялата страна, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодателната и местната власт, неправителствени организации и бизнеса, както и представители на International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Stichting IFLA Global Libraries (SIGL), Eblida, European Bureau of Library Information and Documentation Associations. (EBLIDA).           

На 13 ноември ще станат ясни и носителите на седмите годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за подкрепа на работата на библиотеките в страната.

Медийни партньори на форума „Библиотеките днес“ през 2023 г. Българското национално радио и Българската национална телевизия, както и  онлайн изданията „Аз чета“, „Детски книги“ и Kafene.bg.

Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, в рамките на която 960 обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване от гражданите. Днес фондацията работи в партньорство с тези библиотеки и разширява мрежата си с нови, за да работят заедно за превръщането им в центрове на местната общност.


За допълнителна информация:

https://glbulgaria.bg/deynosti/forumi/forum-2023/ 

Спаска Тарандова

Изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“

+359 89 221 93 60
starandova@glbulgaria.net

Автор:
Фондация „Глобални библиотеки – България“
Публикация:
09.11.2023 г. 11:51
Посетено:
337
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/37983-partnyorstvo-za-ustoychivost-bibliotekite-dnes-2023