Научни форуми

Кръгла маса „Българската литература – класика и съвременност"

17 и 18 ноември 2023 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий

Кръгла маса „Българската литература – класика и съвременност"

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в кръгла маса „Българската литература – класика и съвременност" по повод 60 години от създаването на катедра „Българска литература" към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий".

Форумът е под патронажа на ректора на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров. 

Кръглата маса ще се проведе на 17 и 18 ноември 2023 г. в Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" – официален домакин на събитието.

Очакваме темите на Вашите доклади до 30 септември 2023 г. на един от адресите, посочени по-долу.

Докладите от кръглата маса ще бъдат публикувани в специално издание с научно рецензиране. Указанията за авторите ще бъдат изпратени допълнително.

        Организационен комитет:

        проф. д. ф. н. Николай Димитров
        проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева
        доц. д-р Невена Гавазова

  

За контакти:

Проф. д. ф. н. Николай Димитров: dimitrov_n@abv.bg
Проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева: velkova_a@abv.bg 
Доц. д-р Невена Гавазова: ngavazova@abv.bg  

 

Автор:
Александър Христов
Публикация:
13.07.2023 г. 17:35