Научни форуми

Лаборатория по история на българската литература

ЮЗУ "Неофит Рилски"

От началото на учебната 2004/2005 година към Катедрата по литература на Филологически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" функционира Лаборатория по история на българската литература. Това ново научно звено е създадено в резултат на усилията на Елена Тачева и Албена Вачева. Амбицията на авторките на проекта е да се предложи научно-творческа програма, която да осигури възможност на студентите, преподавателите и на най-широк кръг интересуващи се да вземат участие в дискусии по проблемите на литературата. В своята образователна част проектът има за цел да предложи нови за практиката на ЮЗУ форми на обучение и да активира студентската и преподавателска мобилност.

Създадената преди три месеца Лаборатория вече има своя история - през месец октомври стартира Академична лектория “Национална литература и национална митология”, финансирана от Филологическия факултет. Основната цел на инициативата е да се срещнат възгледите на учени, доказали се в редица интердисциплинарни изследователски програми. Досега в рамките на Лекторията гостуваха изследователи от БАН, които представиха свои прочити на посочената тема. С интерес бяха посрещнати лекцията на Николай Аретов “Национална митология и национална литература”, на Надя Данова “Иван Шишманов и българската национална митология”, на Христо Манолакев “Сравнително литературознание и национална идентичност”. Първата лекция за 2005 ще изнесе Йордан Ефтимов, писател, преподавател в НБУ. За да се осъществи амбицията за разгърнат научен диалог, създателките на Лекторията предвиждат гостувания на учени от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ШУ "Епископ Константин Преславски", институти на БАН, изтъкнати съвременни български творци.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 675
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/367-laboratoriya-po-istoriya-na-balgarskata-literatura