Научни форуми

Годишна конференция на Академичния кръг по сравнително литературознание

Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 април 2023

Годишна конференция на Академичния кръг по сравнително литературознание

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе на 14 юни 2023 г.

Научна конференция на тема: "Жени и войни"

Примерна проблематика:

- женски образи на войните; военни конфликти, въстания и революции видени от женски и мъжки гледни точки;

- жените – жертви и героини, реакциите на публиката;

- различни регионални култури (Азия, Европа, Балканите…) и различни исторически епохи (Античността, Средновековието, Модерната епоха) за жените и войните;

- образи на жени във фолклора, митологиите, документалистиката, във филмите за войните, в изобразителното изкуство;

- въздействието на войните върху начина на живот на жените: бит, самочувствие, социална роля.

Конференцията ще се проведе в зала 1 на Софийския университет.

След рецензиране материалите от конференцията ще бъдат публикувани онлайн в годишника на Академичния кръг.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията:

Николай Аретов, Теодора Цанкова, Клео Протохристова, Витана Костадинова, Маламир Спасов на е-mail calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 април 2023.
____________

https://calic-bg.eu/

Автор:
Николай Аретов
Публикация:
26.02.2023 г. 11:33
Посетено:
343
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/36454-godishna-konferentsiya-na-akademichniya-krag-po-sravnitelno-literaturoznanie