Научни форуми

Конференция „Среща в Севиля”

България е поканена на международна конференция за финансиране на културата в Европа чрез публични и частни партньорства

◊ СЪБИТИЕТО

Град Севиля и Асоциацията на европейските градове и региони за култура организират от 8 до 11 март 2007 г.

Конференцията „Среща в Севиля”, на която избрани лидери, водещи политици и арт мениджъри от местните власти на 27-те страни членки на ЕС и извън него ще дискутират темата: „Финансиране на културата в Европа: публични и частни партньорства”.


◊ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА

Сътрудничеството между местните и регионални власти, частния сектор и гражданското общество при създаването на финансов механизъм за културни и артистични проекти е от съществено значение за тяхното финансиране. Ако приносът на местните правителства и държавата представлява значителна част от финансирането на културните инициативи в по-голяма част от европейските държави, приносът на частните компании все повече нараства, изтъкват организаторите на форума в поканата си до България за участие в конференцията.

Установяването на партньорства с частния сектор позволява на местните власти да осигурят взаимно ползотворни сътрудничества и е един от инструментите, застъпени в рамките на Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието на форми на културно изразяване на ЮНЕСКО (чл. 12с; чл. 15).

По време на пленарните сесии, семинарите и дискусиите ще бъде изследвана ситуацията на тези партньорства в европейските страни и ще се направи преглед на законодателния процес в този сектор. Ще има една специална сесия за представители на местните власти в Европа, които се интересуват от съвместна работа по въпросите на културните политики и устойчивото развитие.

Автор: MK
23.02.2007 г. 13:43
Посетено: 566
Етикети: Конференция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3527-konferentsiya-sreshta-v-sevilya