Научни форуми

XII Академични пролетни четения: ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ

Национална научна конференция с международно участие

XII Академични пролетни четения: ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ

 

XII АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ: ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ
 
Музикалната култура в България през втората половина на ХХ век
 
Национална научна конференция с международно участие
28 – 29 април 2022
10:00 часа
НМА "Проф. Панчо Владигеров", аудитория № 48
 
 
ПРОГРАМА
 
28 април (четвъртък)
10:00 – 12:00
 
Встъпителни думи на:
. Проф. д-р Сава Димитров (ректор на НМА)
. Проф. д-р Кремена Ангелова (декан на ТКДФ на НМА)
. Доц. д-р Илия Граматиков (ръководител на катедра „История на музиката и етномузикология“ към ТКДФ на НМА)
 
. Проф. д-р Анда Палиева (НМА)
Въведение в темата
 
. Проф. Михаил Неделчев (НБУ)
Музиката, поезията, живописта на екстаза: тематична доминанта, стилова характеристика или израз на художествена идеология?
 
. Проф. д.изк. Милена Божикова (ИИИзк. – БАН)
Западноевропейският манифест в музиката след 50-те години на ХХ век през негови български отражения
 
. Д-р Светлана Нейчева (България/Нидерландия)
Време разделно: за идеологията на противопоставянето в българската музикална журналистика от 50-те години на XX век (върху два примера от в-к „Сталинско знаме“)
 
12:30 – 14:00
. Проф. д-р Горица Найденова (ИИИзк. – БАН / НМА)
Идеалът на музикалните фолклористи в идеологемната решетка на „народната“ художествена самодейност между 1954 и 1959
 
. Мирослав Василев (БНР – Радио Стара Загора)
Българското национално радио и Съборът – надпяване: идея – идеология – всенародно движение
 
. Д-р Станимира Уидърз (България / Нидерландия / Япония)
По следите на една идея: проблеми на чуждестранната етномузикология в „българския случай“
 
15:00 – 16:15
. Проф. д-р Наташа Япова (НМА)
За две шести симфонии. Алеаториката като абсолютна музика (Константин Илиев) и херменевтиката като художествено намерение (Александър Райчев)
 
. Мария Петрова (НМА)
Ранните инструментални концерти на Георги Арнаудов като опит за дистанциране от идеологически нормативното
 
. Д-р Албена Найденова (България / Австрия)
Владимир Панчев: „Животът ми е в музиката и в откритията на нейния прекрасен свят“
 
16:30 – 17:30
. Гл. ас. д-р Кирил Василев (СУ)
Музиката като принцип, тема и сюжет в българската живопис: между идеите за „родно“ и „универсално“
 
. Галя Йотова
Обиталища. Музикалното пространство, конструиращо личната идеология на композитора Божидар Спасов (фотографски опит)
 
 
29 април (петък)
10:00 – 12:00
 
. Доц. д.изк. Мария Костакева (България / Германия)
Митът за прикования Прометей като метафора на българската „авангардна“ музика по времето на Желязната завеса
 
. Доц. д-р Снежина Врангова (НМА)
Жанрът като идея „in progress“. Дивертименто концертанте за камерен оркестър (1968) от Лазар Николов в пресечната точка на „модела“, творческия идеал и отраженията на историческото време
 
. Проф. д-р Нева Кръстева (НМА)
Трифон Силяновски: Iustitia fidei и музиката на „безусловно вложеното“
 
. Проф. д.изк. Стефан Хърков (ШУ / СУ)
Естетически позиции, вяра и идеология: щрихи към биографията на Марин Чонев (по повод на деветдесетата годишнина от рождението му)
 
12:30 – 14:00
. Д.изк. Олга Маркова (НАТФИЗ / СУ)
. Проф. д-р Емилия Коларова (НМА)
Между идеята и идеологията. Филмът „Привързаният балон“ на Йордан Радичков, Бинка Желязкова и Симеон Пиронков
 
. Асен Аврамов (НАТФИЗ)
Новият театър и неговият глас. Музика и театър в края на XX век в България – интердисциплинарни взаимодействия
 
. Проф. д.изк. Камелия Николова (НАТФИЗ / ИИИзк. – БАН)
Театърът на Леон Даниел – идеал vs. идеология
 
15:00 – 17:00
. Д-р Веселина Антонова (Русенска опера)
„Бивши хора“ – основатели на Русенската опера
 
. Пламен Бейков (Русенска опера)
Русенската опера между идеологическите рамки и художествения идеал (премиери на опери от български композитори на сцената на Русенската опера в програмата на ММФ „Мартенски музикални дни“ през 60-те – 80-те години на ХХ век)
 
. Проф. д.изк. Розмари Стателова (ИИИзк. – БАН)
Релацията „идеал – идеология“ при политическата песен: един частен случай
 
. Проф. д-р Ангелина Петрова (НМА / ИИИзк. – БАН)
Несподелени фрагменти от „идеологията“ на 70-те: двойственото дефиниране на публичността в „затворени“ партийни дискусии (1971, 1972, 1974)
 
* * *
 
АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ е национална научна конференция с международно участие, организирана от катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА. Конференцията се провежда ежегодно от 2011, като всяко издание е посветено на определена тема с актуално значение за музикалната наука – както по отношение на нови или недостатъчно изследвани обекти, така и във връзка с прилагането на съвременна научна методология.
 
Всяка история, включително и тази на музиката, подлежи на нови препрочити. И не защото обектите ѝ са се променили или защото съвременните историци са по-добри от предишните, а защото днес въпросите, които се отправят към миналото, са различни от отправяните вчера. Към това в българската историография се добавя и обстоятелството, че именно историческото музикознание е понесло най-тежко рестрикциите на нормативната идеология, в резултат на което методът е изкривявал изследователския обект, лишавайки го от историческа достоверност.
 
Това е и задачата на научния форум – да отправи критически поглед към музикалната история, да попълни изворите с нови свидетелства, да осветли тъмните места, останали такива неволно или умишлено.
Във форума участват изследователи от България и чужбина, както музиколози, така и учени от сферите на другите изкуства.
Всяка година представените на конференцията доклади се публикуват в печатен сборник.

 
 
Автор: НМА
25.04.2022 г. 14:09
Посетено: 550
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/34573-xii-akademichni-proletni-cheteniya-ideya-ideal-ideologiya