Научни форуми

Преславска книжовна школа

Трети международен симпозиум

.: ОРГАНИЗАТОРИ Научният център “Преславска книжовна школа” на ШУ “Епископ Константин Преславски”. .: ВРЕМЕ И МЯСТО 22 и 23 октомври 2004 г. Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” - Ректорат. .: УЧАСТНИЦИ Участие в симпозиума ще вземат 34 учени медиависти от Руската федерация, Украйна, Гърция, Унгария и Италия. .: ЗА СИМПОЗИУМА Ще се дискутират въпроси, свързани с българската култура и книжнина от периода на Първото българско царство (ІХ-ХІІ в.). В рамките на симпозиума ще бъде организирана и кръгла маса на тема “Старобългарската епиграфика след Равна и Черноглавци”. .: ОТКРИВАНЕ Официалното откриване на симпозиума ще се състои на 22 октомври 2004 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 309 на Ректората с церемония по връчването на титлата Доктор хонорис кауза на ШУ “Епископ Константин Преславски” на проф. д-р Имре Тот. .: ЗА ПРОФ. ИМРЕ ТОТ Проф. Тот е специален гост на Катедра “Чужди литератури” на ШУ и ще вземе участие и в заседанията на симпозиума. Избран е за носител на почетната титла на Университета с решение на Академичния съвет от 30 април 2004 г. Проф. д-р Имре Тот е отличен заради високите си постижения в областта на медиавистиката и палеославистиката и за широката си научна дейност в областта на кирилометодиевистиката. По време на церемонията по връчването на титлата Доктор хонорис кауза на ШУ, проф. Тот ще изнесе академично слово на тема “Нов поглед върху Панония в епохата на Кирил и Методий”. Проф. д-р Имре Тот е преподавател в Университета “Йожеф Атира” в гр. Сегед, Р Унгария. Автор е на над 250 научни публикации в областта на медиавистиката, основател на специалност “Българска филология” в Сегедския университет, носител на орден “Кирил и Методий” - І степен, член-кореспондент на БАН и Доктор хонорис кауза на СУ “Св. Климент Охридски”.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 329
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/345-preslavska-knizhovna-shkola