Научни форуми

Семинар “Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“

Семинарът се провежда за първи път в България и се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Семинар “Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“
 
 
◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
 
Фондация ВЕДНА има удоволствието да ви покани на своята нова инициатива - семинар “Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“. Семинарът се провежда за първи път в България и се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Основен лектор и художествен ръководител е обичаната и уважавана проф. д-р Катeрина Илкова от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, а нейни асистенти ще бъдат Венера Фингарова – асистент в НАТФИЗ и Силвана Петрова – актриса в ДКТ -Сливен. За интересната и оригинална сценография в обучителния модул и публичното показване на резултатите ще разчитаме на Рада Петрова-Андонова – магистър по сценография.
 
Дейностите по тази инициатива ще се проведат през лятото на 2022 година на два етапа: онлайн срещи (края на месец юли и началото на месец август) и присъствен модул в края на месец август в Шумен на територията на ДКТ „Васил Друмев“.
 
В програмата на семинара “Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“ са заложени лекции и упражнения за придобиване на базисни компетенции за словесната изява на куклено-театралния герой: умение за действен анализ, подчинен на метода на съпреживяването в кукления театър; умение за откриване на заложените в куклата действени възможности и свързването им със словото; умение за съчетаване на компонентите кукла – слово – жест – движение като основа за художествено въздействие; умение за провеждане на словесно действие с куклено-театрален персонаж и др.
 
Участниците в семинара трябва да бъдат актьори и актриси, завършили специалност „Актьорско майсторство“ и студенти от ІІІ и ІV курс в актьорски специалности, които искат да придобият нови знания и умения в областта на кукленото изкуство и да надградят своите компетенции за художествено словесно въздействие чрез театрална кукла, съобразно с нейната действена природа. Проектът на Фондация ВЕДНА предвижда безплатно участие в семинара на 10 човека.
 
По време на присъствените дейности, нашите партньори от ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен ще осигурят настаняване на част от участниците на територията на театъра. При проявено желание от страна на други партньори на проекта (държавни и частни театри, висши училища и др.) предвиждаме публичен показ на продукцията и на предоставени от тях сцени и пространства.
 
ВНИМАНИЕ! След запълване бройката за безплатно участие, Фондация ВЕДНА ще предложи такса участие на желаещите да се включат в семинара.
 
Заявка за участие в семинара “Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“ може да направите на e-mail: workshop@vedna-bg.com.
 
* * *
 
Индикативна програма на семинара:
 
• 01 – 30 април 2022 г. – записване за семинар “Пътят - текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“. (Моля, имайте предвид, че бройките за безплатно участие в семинара са ограничени!)
 
• 1 юни – 30 юни 2022 г. – координиране на програмата с участниците в семинара.
 
• 1 юли – 20 юли 2022 г. – предварителна срещи и разговори с участниците и изпращане на текстове и кукли.
 
• 20 юли – 10 август 2022 г. – онлайн модул, включващ лекции и упражнения за всички участници и индивидуални срещи по предварително съгласуваната програма.
 
• 27 август – 31 август 2022 г. – присъствен модул на територията на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, включващ лекции, упражнения, репетиции и публично показване на резултатите от семинара.
 
___________
www.vedna-bg.com
 
Автор:
Красимира Методиева
Публикация:
09.04.2022 г. 08:54
Етикети:
обучениесеминаробразователен театърФондация ВЕДНАкуклен театъртеатър
Драматично-куклен театър - Шумен
проф. д-р Катерина Илкова
квалификация
Посетено:
799
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/34489-seminar-patyat-tekst-vaobrazhenie-stsenichno-vazdeystvie-v-kukleniya-teatar