Научни форуми

Еднопосочна улица

Семинар в ЮЗУ "Неофит Рилски"

.: СЪБИТИЕТО Семинар, посветен на приносите на Валтер Бенямин в областта на културната критика. .: ОРГАНИЗАТОРИ Катедра "Културология" към Факултет по изкуства при ЮЗУ "Неофит Рилски" и Феноменологично ателие, София. .: ЦЕЛИ Целта е да се даде възможност на представители от професионалната общност от различни области да представят своите виждания върху методологически постановки и идеи, разработени в трудове на Валтер Бенямин. .: ВРЕМЕ И МЯСТО 15.11.2004 г. (понеделник) ЮЗУ "Неофит Рилски" .: ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Татяна Стоичкова (02) 870 82 44 e-mail: stoi@techno-link.com Лъчезар Антонов e-mail: lucho1111@yahoo.com Умоляват се участниците в семинара да заявят тема.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 430
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/343-ednoposochna-ulitsa