Научни форуми

Изкуството и бизнесът в България - Варна

Семинар във Варна

Семинарът "Изкуството и бизнесът в България" ще се проведе на 23 март 2002 г. в хотел "Одеса", Варна. Домакин на събитието е клуб "Отворено общество" - Варна. Семинарът е част от едноименния национален проект на Център за изкуства "Сорос" и Орбител АД.


Съорганизатори на проекта са Център за изкуства "Сорос" и Орбител АД.

Партньори са ПР агенция United Partners, IBM България, Обединена българска банка и Usit Colours.

.: МИСИЯ

Мисията на проекта е изграждането на устойчиви връзки между изкуствата и бизнеса в България, както и, в дългосрочен план, допринасяне за изграждането на такива връзки в региона на Балканите.

.: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

Осигуряване на културните организации на необходимите знания и умения за изграждане на взаимоизгодни партньорства с бизнеса.
Подчертаване и поддържане на основната роля, която изкуствата могат да играят в бизнес комуникациите и във връзките с обществеността.
Осигуряване на условия за продължаващ процес на усвояване на знания и обучение за културните организации.
Осигуряване на информация и публичност за успешните изкуство-бизнес партньорства в страната и впоследствие в региона.
Доразвиване на постигнатите резултати чрез създаване на регионална мрежа за разпространение на методологията на проекта и достиженията.

Краткосрочни цели на проекта

Обучение на културни организации за по-добра комуникация с компаниите посредством съвместни семинари с бизнес и културни организации.
Постигане на по-широка публичност на значимостта на връзката бизнес-изкуства за изграждане на жизнен културен сектор - посредством "Кът на най-добрите практики" на http://www.abbulgaria.org.
Установяване на основа за диалог между професионалисти в двете сфери по конкретни въпроси на спонсорството посредством онлайн Форум за експертна подкрепа на www.abbulgaria.org.
Представяне на проекта и резултатите от него пред обществеността в България чрез публикации в медиите с цел провокиране на дебат върху въпроси на културната политика, относно стимулиране на взаимодействието бизнес-изкуства.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 595
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/339-izkustvoto-i-biznesat-v-balgariya-varna