Научни форуми

Изкуството и бизнесът в България

Проект за поредица от семинари в България

Първият от поредицата семинари, посветени на темата Изкуството и бизнесът в България ще се проведе на 17 ноември 2001 г. в София.

Целта на семинара е придобиване и натрупване на умения и знания в културните организации за работа с бизнеса при финансиране и осигуряване на подкрепа за проекти в областта на културата.

Основната целева група на семинара са независими артисти и практици, както и представители на културни организации, които изпълняват функциите по набиране на средства, управление и маркетинг.

Методология на семинара: В интерактивна форма лекторите - представители на бизнеса и специалисти в бизнес комуникациите - ще разкрият пред участниците основите на всяко успешно партньорство и философията, която ангажира една компания в дейности извън нейния непосредствен интерес. Семинарът се основава на споделянето на гледни точки и опит и ученето един от друг. Семинарът ще се състои от два модула: кратък теоретичен и практически модул. Водеща ще бъде практическата част на семинара, която ще търси пълен, реалистичен и отворен отговор на въпросите: къде/в какво се пресичат интересите на бизнеса и изкуствата, как да се максимизират ползите в общото поле, как е възможно развиването на потенциала в отношенията изкуство-бизнес; какво включва ефективното поведение на културните организации на свободния пазар.

Съорганизатор на семинара е Орбител АД, стратегически партньори са United Partners, IBM България и Обединена българска банка.

Асоциирани партньори са: Евро-български културен център, в. “Дневник”, в. “Култура”, в. “Литературен вестник”, www.cult.bg, www.liternet.bg

.: КАНДИДАТСТВАНЕ

Център за изкуства “Сорос” желае да подбере участниците в първия семинар на основата на техния опит и професионален интерес към темата и възможността им да съчетават способността да се учат с практическия опит в един продължаващ процес на развитие.

Ако Вие сте сред описаната целева група и:

имате - успешен или неуспешен - опит в търсене на спонсорство и комуникация с компании или работата Ви предполага търсене на бизнес подкрепа за арт-организация или проект, и
живеете в София,
моля, изпратете Вашата професионална автобиография, която да включва скорошни и/или настоящи проекти и организациите, за които сте работили, и попълнен формуляр за кандидатстване на адрес:

Център за изкуства “Сорос” – София
Изкуството и бизнесът в България
ул. “Ангел Кънчев” 19
1000 София
Тел./Факс: (02) 980 02 44
E-mail: research@sca.osf.bg,

но не по-късно от 5 ноември (понеделник) 2001 г.

За повече информация, както и за формуляри за кандидатстване, моля обръщайте се към: Николай Нейков, Милена Делева

.: РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предложеният семинар е част от поредица дейности, планирани в рамките на проекта Изкуството и бизнесът в България - един проект на Център за изкуства “Сорос” - София, който цели да даде старт и основа за развитието на потенциала в отношенията между изкуствата и бизнеса. Вторият етап на проекта предвижда 2 семинара на регионално ниво. С партньорите си по проекта, Център за изкуства “Сорос” – София ще работи за по-добра, продължаваща и ефективна комуникация между компаниите и културните организации и за осъзнаването на собствените предимства и тези на другия, които са основа за сътрудничество, ползите от което излизат извън рамките на пряко въвлечените страни.

Мисия на проекта е изграждането на устойчиви връзки между изкуствата и бизнеса в България, както и, в дългосрочен план, допринасяне за изграждането на такива връзки в региона на Балканите.

.: КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАТ

обучение на културни организации за по-добра комуникация с компаниите;
постигане на по-широка публичност и съзнание за значимостта на отношенията бизнес-изкуства за изграждане на жизнен културен сектор посредством Кът на най-добрите практики (онлайн);
установяване на основа за диалог между професионалисти в двете сфери по конкретни въпроси на спонсорството посредством Форум за експертна подкрепа (онлайн);
представяне на проекта и резултатите от него пред обществеността в България чрез публикации в медиите с цел провокиране на дебат върху въпроси на културната политика, относно стимулиране на взаимодействието бизнес-изкуства.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 501
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/337-izkustvoto-i-biznesat-v-balgariya