Научни форуми

Под знака на европейските културни диалози

Международна конференция в памет на българския литературовед проф. дфн Боян Ничев

.: ВРЕМЕ И МЯСТО 01.-02.12.2004 София, Дом на учения (хотела на БАН), ул. "Шипченски проход" № 50 .: ОРГАНИЗАТОР Институт за литература - Българска академия на науките .: ПРОГРАМА 1 декември, 2004 9.00 Откриване на конференцията от Радосвет Коларов, председател на Научния съвет на Института за литература 9.15 Първо заседание: Методологически проблеми и методологически перспективи на сравнителното литературознание. Граници, възможности и цели в променящия се диалог между литературите и културите. Сутрешните заседания се ръководят от Йонка Найденова и Емилия Стайчева Зоран Константинович (Инсбрук) - Компаративистичните възгледи на Боян Ничев Боян Биолчев - Боян Ничев и раждането на катедра Славянски литератури Ян Кошка (Братислава) - Понятието световна литература в научните трудове на Боян Ничев Светлозар Игов - Боян Ничев като компаративист Йордан Ефтимов - Глобализация и световна литература Христина Балабанова - Контексти и конотации на някои методологически постановки в “Основи на сравнителното литературознание” на Боян Ничев 10.45-11.00 Сутрешна пауза 11.00 Второ заседание: Методологически проблеми и методологически перспективи на сравнителното литературознание. Граници, възможности и цели в променящия се диалог между литературите и културите Павол Копърда (Братислава - Нитра) - Кои категории на междулитературността трябва да се запазят Николай Аретов - Славянско versus балканско Румяна Станчева - Национално, регионално и европейско в балканското сравнително литературознание Албена Иванова -Терминологични опозиции в сравнителното литературознание според интерпретацията на Gvozden Eror (Eror, Gvozden. Geneticki vidovi (inter)literarnosti. Osnovni pojmovi. Beograd, 2002). 12.15-12.30 Дискусия 12.30 - 14.00 Обедна пауза 14.00 Първо заседание: Системи и критика Следобедните заседания се ръководят от Людмила Григорова и Албена Иванова Михаил Неделчев - Системност на жанровите системи? Владимир Кршиш (Прага) - Към жанровите системи в ранното Българско възраждане Магда Карабелова - Теоретичните възгледи на Боян Ничев за българския роман Елка Трайкова - Полемиките на Боян Ничев (60-те и 70-те години на ХХ век) Светла Иванова - Теорията на сравнителното литературознание на Боян Ничев и някои принципи на информатиката 15.30-15.45 Следобедна пауза 15.45 Второ заседание: Степени и форми на междулитературно и междукултурно общуване Христо Манолакев - Мотивът за руините в българската възрожденска култура Ина Христова - Романовият модел на Борисав Станкович Ани Бурова - Мотивации на славянската литературна общност в българските истории на славянските литератури 17.30 Дискусия 2 декември, 2004 9.00 Първо заседание: Интерпретативни подходи и литературна творба/текст Сутрешните заседания се ръководят от Ян Кошка и Христина Балабанова Милена Цанева - Женските образи в белетристиката на Вазов Милена Кирова - Модели на разказване в библейския текст: Книга на Рут Лиляна Минкова - П. Р. Славейков като преводач на Доситей Обрадович Борис Минков - Литературознанието на Констанц и хоризонтите на сравнителното литературознание Добромир Григоров - Генеалогия на читателя Людмила Миндова - Епосът в дубровнишко-далматинската литература 10.30 Дискусия 10.45-11.00 Сутрешна пауза Второ заседание: Фигури и стереотипи на другостт Татяна Стойчева - Български образи в книгата на Ст. Сен Клер и Чарлз Брофи “Пребиваване в България” (1869) Надежда Александрова - Владимир Василев и поезията в списание “Златорог” Мариана Нихоритис - Българската поезия в Гърция (Антология на българската поезия, съставител Арис Диателос, 1973) 12.00-12.30 Дискусия 12.30-14.00 Обедна пауза 14.00 Следобедно заседание: Южнославянската модерност в хронотопа на европейската култура Следобедното заседание се ръководи от Лиляна Минкова и Борис Минков Емилия Стайчева - Списанията “Хиперион” и Blätter für Kunst (“Листи за изкуство”) в междутекстов диалог Жоржета Чолакова - Примитивът като естетически коректив на зенитизма Илка Енчева - Ритъмът в прозата на П. Ю. Тодоров, Иван Цанкар и А. Г. Матош - рефлексии на модерността Елена Дараданова - “Шепотът на водоскока” (парнасистко-символистичната лирика на Августин Уевич) Елизария Рускова - Фантазмът в драмите на Хенрик Ибсен и П. Ю. Тодоров 16.30 Дискусия 17.00 Закриване на конференцията
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 359
Етикети: диалози
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/333-pod-znaka-na-evropeyskite-kulturni-dialozi