Научни форуми

Програма за развитие на дигитални компетенции на библиотечните специалисти

75 участника от 35 образователни и научни институции

Програма за развитие на дигитални компетенции на библиотечните специалисти

 

На 22 юни 2021 г., Български информационен консорциум (БИК) организира семинар за развитие на дигиталната компетентност със 75 участника от 35 образователни и научни институции. Съорганизатор и домакин на събитието бе Централна библиотека на БАН.

Семинарът бе открит от Надя Терзиева, директор на Центъра за книгата на НБУ и председател на УС на БИК, която представи резултатите от изследване, проведено през 2020 г. за период от 7 месеца. Данните от анкетата показват, че между 65% и 82% от участниците, 90 библиотечни специалисти от 45 библиотеки, имат необходимост от допълнително обучение в тази област. Темата на семинара „Насърчаване на академичния състав за ефективно използване на дигитални технологии“ е първият модул от разработената обучителна програма.

В рамките на програмата доц. д-р Милена Добрева, Институт Gate – Големи данни за интелигентно общество и СУ „Св. Климент Охридски“  представи „Оценяване и подбор на дигитални ресурси“. Изпълнителният директор на НАЦИД, г-жа Ваня Грашкина, запозна участниците с регистъра на академичния състав и ролята на научните библиотеки при поддържането му. Интерес предизвикаха презентациите „Профил на автор в Google Scholar“ на д-р Радостина Тодорова, директор на Библиотеката на НБУ, „Популяризиране на автора и неговата научно-изследователска дейност в социалните медии“ на д-р Жюстин Томс, НБУ, „Профил на автор в международната база данни Scopus” на д-р Радостина Иванова, Elsevier B. V., „Профил на изследовател в LinlkedIn”, Александър Кръстев, НБУ и BooKMark, както и „Проучване на информационните потребности на изследователите и осигуряване на ефективна помощ при работа с електронни ресурси“ на доц. д-р Елица Лозанова-Белчева от СУ „Св. Климент Охридски“ и „Профил на автор в международната база данни WEB of Science” на Румяна Соколова-Димитрова, БИКАМ Плюс ООД.

Всички участници получиха сертификати от семинара. Български информационен консорциум, чийто създател е Нов български университет, предвижда вторият модул от програмата на тема „Дигитална информация и куриране на данни“ да се проведе в края на годината. Обучителната програма на най-голямото обединение на академични библиотеки в България е в съзвучие с мисията на сдружението и насърчава напредъка на информационното обслужване в дигитална среда, като налага високи професионални стандарти и създава конкурентни предимства за членовете на Български информационен консорциум.

*

Снимка: Участниците в обучителния семинар изпълняват упражнение в онлайн образователна платформа

Автор: Български информационен консорциум
23.06.2021 г. 16:10
Посетено: 688
Етикети: НБУ, Александър Кръстев, д-р Жюстин Томс, д-р Радостина Тодорова, Надя Терзиева, БИК, Румяна Соколова-Димитрова, д-р Радостина Иванова, Ваня Грашкина, доц. д-р Милена Добрева, Централна библиотека на БАН
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/33002-programa-za-razvitie-na-digitalni-kompetentsii-na-bibliotechnite-spetsialisti