Научни форуми

Научна конференция на Института за литература – БАН, на тема „Българският смях”

Посветена на 140 г. от рождението на Димитър Подвързачов и в памет на доц. д-р Вихрен Чернокожев

Научното събитие на Българската академия на науките – София, организирано от Института за литература, е с международно участие и под надслов „Българският смях”. Проведе се онлайн (чрез платформата Zооm) и бе по инициатива на Секция „Нова и съвременна българска литература”.

Конференцията е посветена на две годишнини: 140 г. от рождението на активния деятел в културния ни живот Димитър Подвързачов (поет, сатирик, драматург, преводач и издател) и в памет на починалия именит съвременен литературовед доц. д-р Вихрен Чернокожев (ИЛ - БАН), от чието рождение през 2021 се навършват 70 години.

Форумът на провелите се в два дни заседания на участниците в настоящата научна конференция - 2021 г., бе открит от директора на Института за литература  доц. д-р Пенка Ватова, с водещи  д-р Росица Чернокожева (eдин от инициаторите и двигателите на събитието) и д-р Боряна Владимирова. Сред темите се открояват посветените на трудовете и приносите на Д. Подвързачов (и на доц. д-р Вихрен Чернокожев, сред които:  изследването на  доц. Елка Трайкова „Измеренията на българския смях през критическата оптика на Вихрен Чернокожев”; на Владимир Л. Станчев (канал „Бивалица”) на тема: „Лъчезарно за Р. Ралин докъм В. Чернокожев”, както и на Петър Михайлов, със заглавие: „Една книга със студии и статии, посветена на свободната мисъл и антидогматизма „Врати към смисъла” на В. Чернокожев”.

Сред участниците личат имената на редица видни български критици, литературни историци и изследователи  от Института за литература при БАН, като проф. Николай Аретов и доц. Пламен Антов; д-р Станка Петрова и д-р Елена Борисова и др., както и от Нов български университет – проф. Михаил Неделчев и доц. Наталия Христова;  на д-р  Венцеслав Шолце и доц. Марин Бодаков (СУ „Св. Кл. Охридски”); на проф. Сава Сивриев (Шуменски университет);  д-р Иванка Денева (СБП и Българска академия на науките и изкуствата, София); д-р Ваня Колева (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”- Варна); доц. Мая Горчева (УНИБИТ); проф. Светлана Стойчева (НАТФИЗ);  на изследователя проф. Зейнеп Зафер (Анкарски университет) и на акад. Иса Габиббейли (директор на Института за литература „Низами Гянджеви”, Азербайджан); Мартина Денева (Дом на хумора – Габрово); на художника Калин Николов  („Квадрат 500”) и др.

Сред представените и дискутирани проблеми се открояват посветените на „хумористичните истории на България”, както и на създадените от Райко Алексиев, Асен Христофоров и Христо Бръзицов; за специфичния натюрел на  българския смях през 30-те г. на ХХ в.; за същността на „българския комически епос и скритите му и явни присъствия”; за  въздействието на лириката на Д. Подвързачов, както и за наличието на понятието „смях” в поезията му, но и на смеха и смъртта в неговото творчество – нюанс, видян от друг автор; изследване за предизвикващите „смях през сълзи анекдоти за асимилацията и етническото прочистване”;  представяне сравнителен  анализ на образа на смъртта в творби на Д. Подвързачов и Хр. Смирненски; проучване за хумористично-сатиричните ракурси на Светослав Минков към „достиженията” на западната демокрация;  изследване особеностите в претворяване на смеха от Змей Горянин, но и от разказвачите и героите в творби на Чудомир; проучване на темата за преплитането на гнева и смеха във фейлетоните на „Стършел”; показ на въздействието на „веселите стихотворения за деца на Лъчезар Станчев”; проучване отликите на смеха у Любен Станев; на фантастичния хумор на Любен Дилов, както и на  смеха на Тони Филипов; открояване ролята на Дома на хумора в Габрово за развитие на „смеховата култура” на българите; наблюдение над приноса на Борис Димовски - за възкресяване на „зачертавани български карикатуристи” и други въпроси.

 

Автор:
Иванка Денева
Публикация:
17.06.2021 г. 18:06
Посетено:
831
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/32957-nauchna-konferentsiya-na-instituta-za-literatura-ban-na-tema-balgarskiyat-smyah