Научни форуми

Международна онлайн конференция SYMPOSION: Емил & приятели

По случай 60-годишнината на Емил Ив. Димитров

Международна онлайн конференция SYMPOSION: Емил & приятели

Franz Xaver Winterhalter (1805–1873). Decameron

 

◊ СЪБИТИЕТО

Българско философско общество
организира

Международна онлайн конференция SYMPOSION: Емил & приятели,

посветена на 60-годишнината на Емил Ив. Димитров

Идеята: Хора и учени от различни страни, които по волята на случая са колеги и приятели на юбиляря, в пандемия виртуално се събират по конкретен повод и като в „Декамерон” два дни си разказват интересни истории.

Време: 21-22 май 2021 г. (петък-събота)

Специалности: Философия – Литература – История

Страни, култури и езици: България – Русия – Италия 

Проблемни полета: История на литературата и културата на България, Славянската култура и Европа, Достоевски, Руска философия и култура, Българо-руско-италиански връзки и сюжети, Джакомо Леопарди,  Изворознание и книжовна култура.

 

◊ ПРОГРАМА

21 май 2021 г., петък

10.00–12.30 ч., водещ Иван Колев

 1. Жорди Мориляс (Барселона, Испания) – Концепция дружбы у Достоевского и Ницше
 2. Владимир Теохаров (СУ „Св. Климент Охридски”, София) – Вячеслав Иванов и Ницше
 3. Бисера Дакова (Институт за литература на БАН, София-Виена) – Другият Ницше (образът на пишещия в писмата и в неиздадените текстове на Фридрих Ницше от 80-те години на ХIХ век)
 4. Петър Горанов (СУ „Св. Климент Охридски”, София) – Философстване и литературничене: няколко тези за нещо, което може да се нарече „абсолютна литература“
 5. Пламен Антов (Институт за литература на БАН, София) – Пред непостижимото, или битието като тайнство у Хайдегер и Емилиян Станев
 6. Иван Колев (СУ „Св. Климент Охридски”, София) – Ordo amoris & Kardia

14.00–17.00 ч., водещ Бисера Дакова

 1. Нина Димитрова (Институт по философия и социология на БАН, София) – Литературные образы Иисуса – параллели: Достоевский, Булгаков, Райнов
 2. Юлиан Жилиев (Технически университет, София) – L’Europa Letteraria – едно списание от началото на 60-те години на ХХ век
 3. Светлана Мухова (Дирекция на музеите, Копривщица) – Дюлгери и иконописци – неочаквани срещи в Копривщица през XIX век (по новооткрити и непубликувани архивни материали)
 4. Мира Душкова (Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе) – Синквейн – една съвременна поетическа форма
 5. Калин Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски”, София) – История с Достоевски, или един източноевропеец в Бретан в началото на 2014 г.
 6. Филип Куманов (Медицински университет, София) – Лекарите в романа “Престъпление и наказание” от Ф.М. Достоевски
 7. Румяна Станкова (Чикаго, САЩ) –  Поколението на дигиталните емигранти: опит за рефлексия
 8. Боряна Владимирова (Институт за литература на БАН, София) – В ролята на анкетьор. „Руски беседи” на Е. Димитров като литературни анкети

 

22 май 2021 г., събота

10.00–12.30 ч., водещ Елена Тахо-Годи

 1. Виктор Лега (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва) – Апологетическое значение „Критики чистого разума” Канта
 2. Анастасия Гачева (ИМЛИ им. М. Горького, Москва) – Человек как „сын человеческий”, история как воскрешение в философии Н. Ф. Федорова
 3. Елена Тахо-Годи (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) – Функция “метафизических приключений” в философском нарративе «Диалектики мифа» А.Ф. Лосева
 4. Виктор Троицкий (Дом Лосева, Москва) –  Из рассказов на маршруте «Философский Арбат»
 5. Алексей Козырев (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) – Том «С. Н. Булгаков» в серии «Философия России первой половины ХХ века». К 150-летию со дня рождения С. Н. Булгакова

14.00–17.00 ч., водещ Александър Кочетков

 1. Игорь Шайтанов (РГГУ, Москва) – Работа над исследованием и переводом "Декамерона" в контексте творчества А. Н. Веселовского
 2. Rosanna Casari (Бергамский университет, Бергамо, Италия) – Данте и Достоевский: "Эпилог" романа „Преступление и наказание”. Заметки на полях
 3. Павел Фокин (Государственный музей истории русской литературы им. Вл. Даля, Москва) – Достоевский в Москве 200 лет спустя
 4. Alessandra Elisa Visinoni (Бергамский университет, Бергамо, Италия) – О влиянии „Приключений Дафниса и Хлои” Лонгa на „Куранты любви” М.A. Кузмина
 5. Александр Кочетков (Лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия) Эмил и вокруг (эпистолярий и жизнь)

* * *

За допълнителна информация: ivangkolev@gmail.com Иван Колев (Председател на Българско Философско Общество)

 

Автор:
Българско философско общество
Публикация:
19.05.2021 г. 13:41
Етикети:
юбилейБългарско философско общество
Емил Ив. Димитров
SYMPOSION: Емил & приятели
Международна онлайн конференция
Посетено:
1178
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/32747-mezhdunarodna-onlayn-konferentsiya-symposion-emil-priyateli