Научни форуми

VIІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“

Заявки за участие се приемат до 15 март 2020 г.

VIІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира VIІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, която ще се проведе на 22 и 23 април 2020 г. в град Русе.

Целта на конференцията е да интерпретира различни гледни точки за еволюционните и революционните процеси в обществото и моделите на развитие в науката, културата, социума. Да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес. Форумът се посвещава на 170 години от рождението на видния български писател и общественик Захари Стоянов.

Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

Работните езици са български и английски. Получените доклади и научни съобщения се публикуват в сборник.

Заявки за участие се приемат до 15 март 2020 г.

Срок за изпращане на докладите – 12 април 2020 г.

Такса за участие – 50.00 лв.

Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция.

ТБ Инвестбанк АД Русе

IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00

BIC: IORTBGSF

Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

 

Лица за контакт:

Валерия Йорданова:  e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155
Валентина Караджова: e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912

Автор: РБ „Любен Каравелов“ – Русе
06.03.2020 г. 15:53
Посетено: 1728
Етикети: Захари Стоянов, международни отношения, културология, дипломация, история, Русе, теология, „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, VIІ Международна научна конференция, Регионална библиотека „Любен Каравелов“
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/31011-vi-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-evolyutsiya-sreshtu-revolyutsiya-ili-za-modelite-na-razvitie