Научни форуми

Каква е силата и какво е безсилието на българските литературни награди днес

В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК

◊ СЪБИТИЕТО

В рамките на Коледен панаир на книгата в НДК, на 16 декември 2006 г., от 14 до 16 часа, в Литературно кафене "Хеликон" (на стълбите към зала 3.1) ще се състои дискусия на тема
“Каква е силата и какво е безсилието на българските литературни награди днес”.


◊ ВЪЗМОЖНИ ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯТА

Доколко институционалното положение на обсъжданите за наградата автори оказва влияние върху избора на журитата?

Има ли политически критерии при избора?

Поощряват ли наградите (и трябва ли да поощряват) стиловите и жанровите експерименти и иновации? Или наградите трябва да отличават “завършените” произведения?

Оказва ли влияние при избора на журитата дали творецът е ангажиран, дали е общественик и дали произведението му е “ангажирана литература”?

Съществува ли политическа коректност в съвременната българска литература и доколко това влияе при решенията на журитата?

Има ли награждаеми и ненаграждаеми теми и сюжети?

Защо у нас се подценяват автобиографиите, мемоарите и биографиите? Дори сборниците с разкази?

Трябва ли наградите да функционират като значима литературна институция?

Трябва ли наградите да имат връзка с книжната индустрия?

Може ли на базата на наградите да се изгради обобщен образ на съвременната българска литературна ситуация?

От значение ли е как се е отзовавала критиката за номинираните и наградените творби?

Защо издателствата не се ласкаят, когато техни автори получават награди?

Защо медиите не ранжират наградите?

Автор: Йордан Ефтимов
27.11.2006 г. 11:54
Посетено: 760
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3095-kakva-e-silata-i-kakvo-e-bezsilieto-na-balgarskite-literaturni-nagradi-dnes