Научни форуми

(Не)познатият Йовков

Национална научна конференция

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Регионален исторически музей - Добрич, Община град Добрич и Исторически музей - Генерал Тошево
ви канят на конференция

"(Не)познатият Йовков"

по повод 140 години от рождението на писателя.

Форумът ще се състои на 30 септември - 1 октомври 2020 г. в гр. Добрич.

Заявки за участие се приемат до 31 май 2020 г.

Докладите да бъдат с обем до 15 страници на Times New Roman, 12 pt; цитиране под линия на всяка страница. Време за представяне - до 15 мин. 

Контакти: e-mail: dobrichmuseum@abv.bg; тел. 058/ 602 213, 0884 311 492; гр. Добрич 9300, ул. "Генерал Гурко" № 4, Дом-паметник "Йордан Йовков".

Координатори: Кремена Митева и Магдалена Трифонова.

 

Автор: Кремена Митева
18.02.2020 г. 09:07
Посетено: 950
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30927-ne-poznatiyat-yovkov