Научни форуми

Научна конференция „Българската литература като световна. Световната литература като българска“

Краен срок за заявки – 28 февруари 2020 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Академичният кръг по сравнително литературознание организира научна конференция на тема:

„Българската литература като световна. Световната литература като българска“

Темата е свързана с предстоящото издание Bulgarian Literature as World Literature от Михаела Харпър и Димитър Камбуров, което ще бъде обсъдено в отделен панел, за който всички са поканени.

В другите панели ще бъдат посветени на проблеми, свързани по някакъв начин с връзките на българската литература с други литератури.

Примерни тематични полета:

• Що е „световна литература“ и какви са българските представи за нея. Динамиката на тези представи във времето. Алтернативни представи.
• Възприемане и отхвърляне на модели, познати от чуждите литератури и възприемани като „световни“.
• Читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия
• Национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.
• Ролята на преводите за разпространението на тенденции и явления, възприемани като „световни“.

Предвиждаме конференцията да се проведе на 22-23 април 2020 г. (сряда и четвъртък) в Конферентната зала на Софийския университет.

След рецензиране материалите от конференцията ще бъдат публикувани онлайн в годишника на Академичния кръг.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Теодора Цанкова, Румяна Станчева, Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов на имейл calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2020.

 

Автор:
Теодора Цанкова
Публикация:
21.12.2019 г. 12:32
Посетено:
1693
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30702-nauchna-konferentsiya-balgarskata-literatura-kato-svetovna-svetovnata-literatura-kato-balgarska