Научни форуми

Сексът у Достоевски: страст - сладострастие - разврат

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"

Сексът у Достоевски: страст - сладострастие - разврат

 

◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество „Ф. Достоевски” на 8 години!

Редовно заседание

11 декември 2019, сряда, 18.00 ч.
СУ „Св. Климент Охридски”, Втора заседателна зала

Емил Димитров
ще говори на тема:

Сексът у Достоевски: страст - сладострастие - разврат

 

Светът на Достоевски е свят на страстите, свят на пола и еротичното напрежение между половете; това е свят, антиномично напрегнат не само по „онтологичния вертикал“ битие-небитие, добро-зло, Бог-Дявол, но и по социално-антропологическия хоризонтал „мъжко-женско“.

Проблематиката на пола и секса у Достоевски, разбира се, е свързана с проблематиката на любовта; напрежението и трагичните развръзки на любовните сюжети са предопределени от известна „непълноценност“ на героите: на Мишкин не му достига страст, а Рогожин притежава излишък от сладострастие.

В романите на Достоевски е разгърната истинска феноменология на сладострастието, което притежава двойствена природа.

Развратът е свързан с раздвоението и разтлението, със загубата на „чувството за личност“ в обекта на желанието, който някак „губи лице“, но и с разпада на личността на героя – той не притежава лице, а единствено маска.

„Триадата на сексуалността“, т. е. страст-сладострастие-разврат, – у Достоевски е изцяло онтологична и персоналистична: тя не само характеризира три типа отношения между половете, а в крайна сметка фиксира и три степени на «низхождането» на личността.

Антропологията на Достоевски е напълно онтологична и персоналистична, а онтологията на Достоевски е изцяло антропологична и персоналистична.  

 

Автор:
Българско общество "Ф. Достоевски"
Публикация:
08.12.2019 г. 17:35
Посетено:
1241
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30625-seksat-u-dostoevski-strast-sladostrastie-razvrat