Научни форуми

Предизвикателства пред обществените библиотеки в 21. век

Национален форум с международно участие - 7 ноември, хотел „Рамада“, гр. София

Предизвикателства пред обществените библиотеки в 21. век

 

Предизвикателства пред обществените библиотеките в 21. век в контекста на  Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) за публичните библиотеки ще бъдат във фокуса на четвъртото издание на Националния форум „Библиотеките днес“ 2019, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“. Откриване на 7 ноември 2019 г., 10.00 ч., зала „Рубин“ на хотел „Рамада“

През 2019 г. Форумът ще представи ролята на библиотеките за осигуряването на свободен и равен достъп до информация, знание и култура за всеки гражданин, като място за личностно и общностно развитие и за подобряване качеството на живот. Специално внимание ще бъде обърнато на Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за публичните библиотеки от 1994 г. и как той повлиява мисията, целите и дейността на библиотеките през изминалите години, как се е отразил на законодателството и политиките на държавните институции по отношение на обществените библиотеки.

Събитието ще се проведе под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.

Ще бъде поставен акцент и върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане целите на ООН за устойчиво развитие 2030. През последните години ИФЛА активно участва в изработването на Дневен ред 2030, изтъквайки значението на достъпа до информация, опазването на културното наследство, универсалната грамотност и достъпа до информационни и комуникационни технологии.

Участие във Форума ще вземат над 500 представители на обществените библиотеки от цялата страна, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодателната и местните власти, неправителствени организации.

Специално участие ще вземат гост лектори – Тон ван Влимерен, Президент на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (ЕБЛИДА), Кийка Лескинен от Централната библиотека на Хелзинки (Oddi беше обявена на публична библиотека за 2019 по време на 86 конгрес на ИФЛА в Атина), Йоана Крихана, изпълнителен директор на Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR).

На 7 ноември ще станат ясни и носителите на третите годишни награди на фондация „Глобални библиотеки – България“ за подкрепа на работата на библиотеките в страната.

Форумът „Библиотеките днес“ през 2019 г. се реализира със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Медийни партньори са Българската национална телевизия, Българското национално радио, вестник 24 часа и вестник К., онлайн изданията „Аз чета“, „Детски книги“, Kafene.bg и Avtora.com.

Предварителна програма: https://www.glbulgaria.bg/bg/nationalforum2019

*
Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, в рамките на който 960 обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване от гражданите. Днес фондацията работи в партньорство с библиотеките за създаване на повече възможности за приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество.

Автор:
Екип на Фондация „Глобални библиотеки – България“
Публикация:
06.11.2019 г. 17:08
Етикети:
Посетено:
1498
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30430-predizvikatelstva-pred-obshtestvenite-biblioteki-v-21-vek