Научни форуми

Международна конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“

Форумът събира над 100 учени от Европа, Азия и Северна Америка в София

Международна конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“

 

◊ СЪБИТИЕТО

Международна конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“

От 7 до 9 ноември 2019 г. в Парк-хотел „Москва“, учени от три континента ще дискутират държавния социализъм в Европа, 30 години след падането на Желязната завеса. Международната конференция „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ събира над 100 учени, представители на различни научни дисциплини – етнология, антропология, история, политически науки, изкуствознание, литературна история и други. Организатор на събитието е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Конференцията „(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало“ ще обсъди държавния социализъм в Европа, наследството и влиянието му върху постсоциалистическите общества 30 години по-късно. Ще бъдат обсъдени теми като всекидневна култура и начин на живот – материална култура, хранене, мода, кино, музика, свободно време и отдих, отношения между половете, детство и младежки култури, трудов свят, религия и атеистична политика, култура на паметта за социализма – възпоменания за политическите репресии, значения на социалистическите паметници и социалистическото наследство в градска среда, музеализиране на социализма и музеите през социализма, подходи при изучаването на държавния социализъм и др. В програмата се открояват както бележити имена на учени, така и на млади изследователи, чиито контакт със социализма е изцяло през архива, наратива и изкуството.

Тридесет години след края на държавния социализъм нуждата от познание за него е все така актуална. Макар и в различна степен, и до днес постсоциалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа са разделени в отношението си към близкото минало. Политиката и културата на паметта за социализма продължават да бъдат поле на напрежение и спор между политиците и между различни социални групи. Международната конференция поставя акцент върху (пре)осмислянето, в опит да се тематизира състоянието на изследванията за социализма, да се осветлят нови полета и добавят нови детайли към познанието за периода.

Пълната програма на събитието можете да видите тук: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/Program_SOC_Conference.pdf

Автор:
ИЕФЕМ - БАН
Публикация:
05.11.2019 г. 13:23
Етикети:
Международна конференцияИЕФЕМ - БАН
памет и забрава за социалистическото минало
(Пре)осмисляйки социализма. Знание
Посетено:
1214
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30409-mezhdunarodna-konferentsiya-pre-osmislyayki-sotsializma-znanie-pamet-i-zabrava-za-sotsialisticheskoto-minalo