Научни форуми

Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите

Окончателна програма на конференцията

◊ СЪБИТИЕТО

Международна интердисциплинарна конференция
Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите

София, 23-25 ноември 2006


◊ ПРОГРАМАТА

23 ноември (четвъртък)

9.00–11.00
- Софийски университет, зала 1
Водещ: Панайот Карагьозов
Откриване

. Звонко Ковач (Загреб), Проектът „Интеркултурна история на литературата. Еко-културна идентичност на южнославянските литератури”
. Слободанка Пекович (Белград), Диалогът като възможност да се трансформира образа на Чужденеца и Приятеля
. Миечислав Домбровски (Варшава), Свой и чужд. Къде са те?
. Раймонд Детрез (Гент), Тези лукави българи
Дискусия

Кафе пауза

11.30–14.00
Водещ: Надя Данова

. Николай Аретов (София), „Икономиката на жените” в българската словесност от ХІХ век. Няколко славянски примера
. Василис Марагос (Брюксел - Атина), Стефан Гечев (1911-2000) и гръцко-българските литературни взаимоотношения през ХХ век
. Ясмина Мойсиева-Гушева (Скопие), Македонски диалози с Другия
. Рая Заимова, Мюжден Мехмедова (София), Независимостта и другите в албанската публицистика
Дискусия

16.00 Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия (http://www.imir-bg.org/)
. Презентация на Антонина Желязкова (Председател на Управителния съвет на Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия)

19.00 Коктейл в Софийския университет

24 ноември (петък)
9.00–11.00, Софийски университет, зала 2
Водещ: Рая Заимова

. Станиша Тутневич (Белград), Изграждането и разпадането на идентичностите в литературата в контекста на югославската литературна общност
. Иван Маич (Загреб), Стратегиите на стереотипа – между идентификацията и манипулацията („интеркултурни диалози” в „Човекът без минало” на Александър Хемон)
. Геновева Червенакова (София), Фолклорнада или фолклорът и литературата в модерната проза на българи и гърци
Дискусия

Кафе пауза

11.30–14.00
. Миодраг Матицки (Белград), Севдалинките като обща лирическа форма на Балканите
. Весна Матович (Белград), Сръбско-българския интеркултурен диалог. Политически и културни аспекти (1900–1914)
. Надя Данова (София), Един „чужд” свой Мариана Биелич (Дубровник), Функцията на автора в българската и хърватската лирика от епохата на националното Възраждане

14.00–15.30 Софийски университет, зала 2
Водещ: Николай Аретов

. Станислава Вуйнович (Белград), Възможност/невъзможност за интеркултурен диалог в прозата на И. Андрич и З. Попович
. Валентина Седефчева (Велико Търново), Интеркултурният диалог между южните славяни в романите на Милош Църнянски
. Светлана Стойчева (София), Балкански „езици”: Културна близост и лингвистически различия
Дискусия

Почивка

16.00–17.00
Среща с ръководството на Института за литература

25 ноември (събота)
9.00–11.00 Софийски университет, зала 2
. Представяне на сборника Образът на другия в балканските и средноевропейските литератури (Белград, 2006)
Заключителна дискусия
Закриване

11.30–14.00
* Богуслав Желински (Познан), Стратегии за създаване на реалност в сръбската и хърватската постмодерна проза
* Ирена Новак Попов (Любляна), Коцбек в Хърватия
* Мариса Петрович (Тузла), С. С. Кранйевич – издател на списание „Нада”
* Данчо Господинов (София), Диалогът на българските субкултури (град и село)

Бел. Заседанието ще се проведе при наличието на докладчици.
Пешеходна разходка из центъра на София

Време за устно представяне на докладите – до 20 минути.

* - Участието на докладчиците, отбелязани със звездичка не е потвърдено.

Автор: Николай Аретов
14.11.2006 г. 12:41
Посетено: 921
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/3035-vapreki-razlichiyata-interkulturni-dialozi-na-balkanite