Научни форуми

Единадесети Арнаудови четения

11 и 12 октомври 2019 г., Русенски университет „Ангел Кънчев”

Единадесети Арнаудови четения

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Русенски университет „Ангел Кънчев”
Катедра „Български език, литература и изкуство”

Регионален исторически музей – Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

 

Уважаеми колеги,

Катедра „Български език, литература и изкуство” при Русенския университет „Ангел Кънчев”, Регионален исторически музей – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

Ви канят да участвате в научния форум с международно участие 

Единадесети Арнаудови четения 

Арнаудовите четения ще се проведат на 11 и 12 октомври 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

Срок за подаване на заявки за участие: 15.09.2019 година.

Такса за правоучастие – 30 лева.

Ще бъде издаден сборник с текстовете от Единадесетите Арнаудови четения.

 

Заявките изпращайте на посочените електронни адреси:

 

. Секция „Михаил Арнаудов“

гл. ас. д-р Никола Бенин, nbenin@uni-ruse.bg

. Секция „Етнология и фолклор“

проф. д-р Николай Ненов, nenoff@abv.bg

. Секция „Езикознание“

доц. д-р Емилия Недкова, enedkova@uni-ruse.bg

. Секция „Литературознание“

доц. д-р Мира Душкова, mdushkova@uni-ruse.bg

Автор: Никола Бенин
01.09.2019 г. 21:17
Посетено: 747
Етикети: Русенски университет „Ангел Кънчев”, Михаил Арнаудов, Регионален исторически музей – Русе Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, Единадесети Арнаудови четения
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30102-edinadeseti-arnaudovi-cheteniya