Научни форуми

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

Национална научна конференция - 17 и 18 октомври 2019, София

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН и Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят на

Националната научна конференция

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от ФНИ,
№ КП-06-0ПР 05/11 от 17.12.2018

Форумът ще се проведе на 17 и 18 октомври в София, Американски център на Столична библиотека, и се посвещава на 140-годишнината от рождението на Александър Балабанов, 140-годишнината от рождението на Симеон Радев, 90-годишнината от рождението на Тончо Жечев, 90-годишнината от рождението на Минко Николов, 75-годишнината от смъртта на Петко Росен.

В програмата ще бъде включен и модул върху оперативната критика под наслов
„Перипетиите на оперативната критика – преди и сега. В памет на Тодор Абазов“.

Критици, с разработки върху които може да се участва:

. Александър Балабанов
. Боян Ничев
. Боян Пенев
. Васил Пундев
. Георги Константинов 
. Георги Цанев
. Димитър Б. Митов
. Ефрем Каранфилов
. Здравко Петров
. Иван Мешеков
. Константин Гълъбов
. Кръстьо Куюмджиев
. Малчо Николов
. Минко Николов
. Петко Росен
. Спиридон Казанджиев
. Стоян Каролев
. Тодор Боров
. Тончо Жечев
. Цветан Минков

 

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 7 октомври на следните имейл адреси:

Александра Антонова
alexandra.a.antonova@gmail.com
contact@bglitcritics.org

Елена Борисова
elena38798@abv.bg

Марин Бодаков
marin.bodakov@gmail.com

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
02.09.2019 г. 15:01