Научни форуми

Национална научна конференция "Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит"

Конференция в памет на Вихрен Чернокожев

Национална научна конференция "Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит"

 

◊ СЪБИТИЕТО

Българска академия на науките
Институт за литература

Секция „Нова и съвременна българска литература“
със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“

Национална научна конференция

"Памет и сърце.
Осмисляне на българския тоталитарен опит"

Конференция в памет на Вихрен Чернокожев 

24-25 юни 2019 г.

Нова конферентна зала (Огледална зала), 2 етаж,
Северно крило – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

9.30-10.00 Откриване – проф. дн Ана Стойкова – зам.-директор на Института за литература – БАН

 

24 юни (понеделник)

Сутрешно заседание – водещ гл. ас. д-р Иван Христов
Регламент 15 минути

. 10.00-10.15  проф. д-р Зейнеп Зафер (Анкарски университет) – Българската литература в сянката на политиката и пропагандата (преводите в Турция през 60-те и 70-те години)

. 10.15-10.30  Ганчо Савов (писател, преводач, публицист, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“) – Творци зад решетките

. 10.30-10.45  проф. Евелина Келбечева (Американски университет, Благоевград) – Знанието срещу „паметта“ за комунизма

. 10.45-11.00  доц. д-р Момчил Методиев (СУ „Св. Климент Охридски, ИИБМ) – Отец Петър Василковски и забранената литература

. 11.00-11.15  Борислав Скочев (независим изследовател, основател на сайтa „Декомунизация“ (2002), автор на книгата „Концлагерът Белене. Островът, който уби свободния човек“) – Пълномощници на паметта. Дянко Марков, Петко Огойски и други мемоаристи, които публикуват свидетелствата на свои „братя по лагер“

. 11.15-11.30  Даниела Горчева (основател и гл. редактор на сп. „Диалог“, Холандия) – Паметта за спасяването на евреите по времето на тоталитаризма през съдбата на Димитър Пешев

11.30-12.00 Дискусия
12.00-13.00 Обедна почивка

Следобедно заседание – водещ проф. д-р Зейнеп Зафер

. 13.00-13.15  гл. ас. д-р Георги Господинов (Институт за литература – БАН, писател) – Всекидневие и идеология

. 13.15-13.30  Калин Николов (Национална художествена галерия) – Вихрен Чернокожев и неговите интереси в областта на изобразителните изкуства, каквито ги познавах от контакта си с него

. 13.30-13.45  ас. д-р Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН) – За (без)граничното в човешкия дух („Концлагерът Белене. Островът, който уби свободния човек“ на Борислав Скочев)

. 13.45-14.00  проф. д-р Румяна Л. Станчева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Българско литературно свидетелство за резилианс в концлагера („Куциян“ на Йордан Вълчев)

. 14.00-14.15  проф. д-р Георги Цанков (Институт за литература – БАН) – Георги Марков в контекста на три поколения политически емигранти

14.15-14.30 Почивка

. 14.30-14.45  Христо Христов (разследващ журналист, писател, основател на сайта https://desebg.com) – Декомунизация и преосмисляне на тоталитарното комунистическо минало (1989 - 2019). Какво успяхме и в какво не успяхме

. 14.45-15.00 д-р Милена Ангелова (историк, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – „Бойците против фашизма“ - власт и привилегии (1945 -1951)

. 15.00-15.15  доц. д-р Наталия Христова (НБУ, Институт по история – БАН) –  Премълчаната история: случаят с премирания сценарий за филм „Ще идвам в съня ти“ от Блага Димитрова (1970 г.)

. 15.15-15.30  д-р Ваня Колева (ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“) – Часовникът и фикусът – пулсиращото сърце в романа „Лице“ на Блага Димитрова

. 15.30-15.40  доц. д-р  Александра Антонова (Институт за литература  - БАН) – Боян Ничев и Здравко Петров в осмисляне на тоталитарния опит в литературата и културата (резюме)

. 15.40-15.50  доц. д-р Огняна Георгиева (Нов Български Университет) – Литературно образование и (анти)тоталитаризъм (резюме)

15.50-16.30  Дискусия

 

25 юни (вторник)

Сутрешно заседание – водещ доц. д-р Емил Димитров

. 10.00-10.15  д-р Марин Бодаков (Факултет по журналистика и масови комуникации, СУ „Св. Климент Охридски“) – Образи на четенето във „Време second hand“ на Светлана Алексиевич и тяхната българска перспектива    

. 10.15-10.30  проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ) – Сюжетът на социалния експеримент в прозата на Евгений Кузманов      

. 10.30-10.45  проф. д-р Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Световете, от които идваме, световете, в които (си) отиваме. Романът на Стефан Коспартов „Когато капят кестените“

. 10.45-11.00  проф. дфн Сава Сивриев (ШУ „Епископ Константин Преславски“) – „Свирепо настроение“ на Йордан Радичков и социалистическият реализъм

. 11.00-11.15  доц. д-р Емил Димитров (Институт за литература – БАН) – Семиотика на убийството (за разстрела на 1 февруари 1945 г. на осъдените министри от Народния съд) 

. 11.15-11.30  доц. д-р Петър Воденичаров (социолингвист, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Тоталитарният новоговор

11.30 – 12.00  Дискусия
12.00 – 13.00 Обедна почивка

Следобедно заседание – водещ ас. д-р Росица Чернокожева

. 13.00-13.15  доц. д-р Людмила Малинова (Институт за литература – БАН) – Из непубликуваните спомени на Иван Бочев

. 13.15-13.30  Мариета Станева (Военноисторически музей) – Усилията на Чудомир да остане верен на себе си в годините 1947-1967

. 13.30-13.45  проф. Хюсеин Мевсим (Анкарски университет) – Десет години по-късно: Памет за д-р Желю Желев - от сърце! (резюме)

. 13.45-14.00  ас. д-р  Якуб Микулецки (Славянски институт при Чешката академия на науките, Прага) – Между самиздата и библиофилията. Неофициални издания на българската поезия в периода на НРБ (1946-1989 г.)

14.00-14.15 Почивка

. 14.15-14.30  гл. ас. д-р Елена Азманова (ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Оцеляването на Иван Грозев след 1944 година

. 14.30-14.45  гл. ас. д-р Емилия Алексиева (Институт за литература – БАН) – Тоталитарното пространство в романа „Вчера“ на Владо Даверов

. 14.45-15.00  гл. ас. д-р Иван Христов (Институт за литература – БАН) – Димитър Пантелеев: между Прародината и Партията

. 15.00-15.15  д-р Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“) – Рецепцията на Симеон Радев в Народна република България и многообразността на българския тоталитаризъм

. 15.15-15.30  Петър Величков (НБ „Св. св. Кирил и Методий“) – Яна Язова срещу „Системата“

. 15.30-15.40  проф. д-р Антоанета Алипиева (ШУ „Епископ Константин Преславски, Белградски Университет) – Еволюция вместо революции: творчеството на Вера Мутафчиева и „Българският Великден или страстите български" (1975) от Тончо Жечев (резюме)

. 15.40-15.50  Златко Енев (писател, издател на електронното издание „Либерален преглед“, Германия) – Преработването на миналото – България, 2013 (резюме)

15.50-16.30  Дискусия

 

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
19.06.2019 г. 17:06