Научни форуми

Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите

Международна интердисциплинарна научна конференция

◊ СЪБИТИЕТО

Международна интердисциплинарна научна конференция
Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите

в рамките на проекта
Свой и чужд в балканските литератури и култури


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

23-25 ноември 2006 г.

Институт за литература
бул. "Шипченски проход" № 52


◊ В ПРОГРАМАТА
 
. Раймонд Детрез (Гент) - „Тези лукави българи"
. Василис Марагос (Гърция) - Стефан Гечев (1911-2000) и гръцко-българските литературни връзки през ХХ век
. Ясмина Моисеева-Гушева (Скопие) - Балкански диалози с Другия
. Слободанка Пекович (Белград) - Диалогът като възможност за трансформиране на представата свой-чужд
. Станиша Тутневич (Белград) - Изграждане и разпад на литературните идентичности в рамките на Югославската литературна общност
. Станислава Вуйнович (Белград) - Възможност/невъзможност за интеркултурен диалог в прозата на И. Андрич и З. Попович
. Весна Матович (Белград) - Сръбско-българския интеркултурен диалог. Политически и културни аспекти (1900-1914)
. Миодраг Матицки (Белград) - Севдалинките като обща лирическа форма на Балканите
. Рая Заимова, Мюжден Мехмедова (Институт по балканистика) - Независимостта и другите в албанската публицистика
. Геновева Червенакова (Институт по балканистика) - Фолклорнада или фолклорът и литературата в модерната проза на българи и гърци
. Ирена Новак Попов (Любляна) - Коцбек в Хърватска
. Звонко Ковач (Загреб) - Проектът "Интеркултурна история на литературата". Еко-културна идентичност на южнославянските литератури
. Иван Маич (Загреб) - Стратегии на стереотипа - между идентификацията и манипулацията ("Интеркултурни диалози" в романа "Човек без минало" от Александър Хемон)
. Марияна Биелич - Функция на автора в българската и хърватската лириката от епоха на националното възраждане
. Николай Аретов (Институт за литература) - „Икономиката на жените" в българската словесност от ХІХ век. Няколко славянски примера
. Валентина Седефчева (Велико Търново) - Интеркултурният диалог между южните славяни в романите на Милош Църнянски
. Данчо Господинов (Институт за литература) - Диалогът на българските субкултури (град и село)
Автор: Институт за литература - БАН
21.10.2006 г. 23:14
Посетено: 805
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2901-vapreki-razlichiyata-interkulturni-dialozi-na-balkanite