Научни форуми

Християнска агиология и народни вярвания

Научна конференция по проект на МОН

◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

27 и 28 октомри 2006 г.
Институт за литература, Заседателна зала № 1
бул. "Шипченски проход" № 52, бл. 17
 
 
◊ ПРОГРАМАТА

Петък, 27 октомври

9.30 ч. Откриване на конференцията 

Първо заседание 10.00-13.00 ч.
Председател ст.н.с. д-р Елена Томова
Секретар: Марина Йорданова

. проф. дин Рачко Попов (Етнографски институт с музей, БАН, София). Трите орисници и техните християнски наследници.
. ст.н.с. д-р Надежда Тенева (Етнографски институт с музей, БАН, София). Св. Спиридон в народните вярвания на балканските народи.
. ст.н.с. д-р Елена Коцева (СУ "Св. Климент Охридски", София). Култът към св. ап. Петър в народните вярвания.
. н.с. д-р Димитринка Димитрова (Институт за литература, БАН, София). Св. Иван Рилски във фолклорните наративи.

Дискусия

11.30-11.45 - Почивка

. проф. д-р Татjана Суботин-Голубовић
(Филозофски факултет, Београд). Култ светог Николе у средновековноj Србиjи.
. ст.н.с. д-р Мария Йовчева (Кирило-Методиевски научен център, БАН, София). Календарът на миней Григ. 1/5 (Втори Добриянов миней) в Одеската библиотека.
. н.с. д-р Радослава Станкова (Институт за литература, БАН, София). Службата за св. Петка Търновска с канон за осми глас.
. Диляна Радославова (Институт за литература, БАН, София). Служби за св. Петка в българската ръкописна традиция през ХVІІ в.


Дискусия
 

Второ заседание - 14.00-17.30 ч.
Председател ст.н.с. д-р Елена Коцева
Секретар: Диляна Радославова

. проф. д-р Климентина Иванова (СУ "Св. Климент Охридски", София). За някои особености на агиографския репертоар в старобългарската литература.
. ст.н.с. д-р Елена Томова (Институт за литература, БАН, София). Белозерската редакция от ХVІ в. на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски.
. д-р Мая Петрова (Институт за литература, БАН, София). За култа и ръкописната традиция за св. Марина през Средновековието.
. н.с. д-р Данчо Господинов (Институт за литература, БАН, София). Героят и светецът.

Дискусия 


15.30-15.45 ч. - Почивка

. доц. д-р Даринка Караджова (ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград). Символът на елена в някои агиографски текстове.
. доц. д-р Димо Чешмеджиев (ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив). Бялата пчела в Безименното житие на св. Иван Рилски.
. н.с. Мая Иванова (Кирило-Методиевски научен център, БАН, София). Историята на българския св. Терапонт.
. Марина Йорданова (Институт за литература, БАН, София). Бележки към Богородичния култ в Slavia Orthodoxa.

Дискусия


Събота, 28 октомври


Трето заседание 10.00-12.00 ч.

Председател ст.н.с. д-р Радослава Станкова
Секретар: Ирина Кузидова

. гл. ас. д-р Илиана Чекова (СУ "Св. Климент Охридски", София). Св. Георги Победоносец и св. Димитър Солунски в руския народен календар.
. Невена Бонева (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново). Атонската агиография през ХІV в. и агиологията на исихазма.
. Диана Атанасова (СУ "Св. Климент Охридски", София). За едно дометафрастово мъчение в староизводни чети-минеи.
. Анета Димитрова (СУ "Св. Климент Охридски", София). Преводът на някои субстантивирани изрази в Житието на Теодор Студит.

. 12.00 ч. - Закриване
Автор: Институт за литература - БАН
21.10.2006 г. 23:13
Посетено: 612
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2899-hristiyanska-agiologiya-i-narodni-vyarvaniya