Научни форуми

Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука

Шишманови четения, 2006

◊ СЪБИТИЕТО

На 26 и 27 октомври 2006 г. ще се проведат традиционните Шишманови четения

по проекта:
Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука 

Институт за литература
бул. "Шипченски проход" № 52


◊ ЗА ПРОЕКТА

Ежегодните "Шишманови четения" в рамките на проекта "Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука" са опит за осмисляне и представяне в различни тематични полета на разностранното дело на този виден български учен.

В замисъла на научния проект е заложено цялостното обглеждане на мащабното научно наследство на Иван Д. Шишманов, както и приносите му за разширяване на духовните хоризонти на българина от първите десетилетия на ХХ век.


◊ ТЕМИТЕ

Предлагаме докладите и научните съобщения да бъдат ориентирани в следните посоки:

• Шишмановите "гледища":
. методологически аспекти;
. върху литературната история и критика;
. за процесите през Българското възраждане;
. фолклор, езикознание, етнография и сравнително балканско културознание.

• Иван Д. Шишманов - гражданин и политик:
. биобиблиографски представяния;
. граждански позиции и отстоявания;
. Шишманов - публична личност (председател на българския ПЕН-клуб и др.).

• Шишманов и стратегията му за модерно българско образование:
. проекти и програми;
. Шишманов като Министър на просвещението;
. създател на културни институции.

• Архивното наследство на Иван Д. Шишманов:
. информация за налични материали или документи в български архивохранилища (Научен архив на БАН, Регионален архив в Свищов, БИА при НБКМ и др.);
. представяне на документи и материали от и за Шишманов в чужди архивохранилища - Украйна, Румъния, Чехия. 

• Иван Шишманов - диалози с български и европейски учени.
• Шишманов и българската научна периодика (СБНУ, "Български преглед" и др.).
Автор: БАН
21.10.2006 г. 21:45
Посетено: 727
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2898-ivan-d-shishmanov-i-modernizatsiyata-na-balgarskata-humanitarna-nauka