Научни форуми

Какво сравнява Сравнителното литературознание?

Терминологични и периодизационни аспекти

◊ СЪБИТИЕТО

Академичният Кръг по Сравнително Литературознание
(АКСЛИТ / CALIC / ACCL)

в сътрудничество с Института по балканистика, Института по литература при БАН, СУ „Св. Кл. Охридски” и ПУ „Паисий Хилендарски”

организира на 16 и 17 ноември 2006 г.

Колоквиум на тема:
Какво сравнява Сравнителното литературознание? Терминологични и периодизационни аспекти


◊ ПРОГРАМА НА КОЛОКВИУМА

16 ноември, 2006 г., четвъртък
Заседателна зала на Института по балканистика при БАН, ул. "Московска", № 45.

. 09.00 – Откриване на колоквиума
- Агоп Гарабедян, директор на Института по балканистика
- Рая Кунчева, директор на Института за литература
-
Валери Стефанов, декан на Факултет Славянски филологии, СУ „Св. Кл. Охридски”
-
Клео Протохристова, ръководител на катедра по История на литературата и сравнително литературознание, ПУ „Паисий Хилендарски”
- Румяна Л. Станчева, председател на Академичния кръг по Сравнително литературознание.

. 09.30–10.30 – Българският контекст
Председател на заседанието Клео Протохристова

- Лилия Кирова (Институт по балканистика при БАН) - Сравнението и „глобалното”.
- Рая Кунчева (Институт за литература при БАН)  - Михаил Арнаудов и сравнителното литературознание.
- Надежда Драгова (Югозападен университет „Неофит Рилски”) – Българско битуване на съпоставително литературознание през 50-те и 60-те години на ХХ в.

. 10.30-11.00 - дискусия
. 11.00–11.30 – кафе-пауза

. 11.30–12.30 – Терминологични и периодизационни аспекти
Председател на заседанието
Надя Данова

- Стоян Атанасов (СУ „Св. Кл. Охридски) – Защо прочитът на средновековната творба предполага сравнителен подход?
- Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”) - Тематологията в настъпление. Методологически предпоставки и методически оползотворявания.
- Румяна Л. Станчева (Институт по балканистика при БАН) - Критерии на сравнението. Балкански литератури и сравнително литературознание.

. 12.30-13.00 – Изказвания. Закриване на първия ден от работата на колоквиума.
. 13.00–14.30 – Годишно събрание на членовете на АКСЛИТ.17 ноември 2006 г., петък
Заседателна зала на Института по балканистика при БАН, ул. "Московска", № 45

. 09.00–10.00 – Академични приложения
Председател на заседанието Румяна Л. Станчева

 - Русана Бейлери (СУ „Св. Кл. Охридски) – Албанската литература и проблемът за хомогенността при сравнението.
- Огнян Ковачев (СУ „Св. Кл. Охридски) – За ползата и вредата от термина „западноевропейска литература”.
- Йорданка Бибина (Институт по балканистика при БАН) – Анатомия на времето в поезията на трийсетгодишните (по примера на България и Турция).

. 10.00–10.30 - дискусия
. 10.30–11.00 - кафе-пауза

. 11.00–12.20 - Хипотези и реализации
Председател на заседанието
Лилия Кирова

- Магда Карабелова (Институт за литература при БАН) – Партитура СПТ („Смърт” по Пелевин и Токарчук).
- Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски”) - Тематичната археология – един възможен метод за изследване и преподаване на Немския романтизъм.
- Дияна Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”) - За един подход в литературознанието, приложен към изследването на античната и западноевропейска литература – тематологията и нейните възможности в полето на традиционалистичния тип култура.
- Надя Данова (Институт по балканистика при БАН ) – Отново за „Оксидентализма” като образ на Другия.
- Николай Аретов* (Институт за литература при БАН) - Какво стои зад (желанието за) сравнение?
- Панайот Карагьозов* (Софийски университет)- Тезиси за история на славянските литератури през 20. век с особен оглед на партоцентризма

. 12.20–12.45 – Дискусия
Закриване на колоквиума с чаша вино.


◊ ЗА КОНТАКТИ

Румяна Л. Станчева, 981-26-46, 0889-04-24-07
имейл: R.L.Stantcheva@gmail.comcalic.bg@europe.com, R.Stantcheva@europe.com
Автор: Румяна Л. Станчева
20.10.2006 г. 22:49
Посетено: 952
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2896-kakvo-sravnyava-sravnitelnoto-literaturoznanie