Научни форуми

Научна конференция “Чудомир между противоречията”

В рамките на „Чудомирови празници – 2019“

Научна конференция “Чудомир между противоречията”

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Научната конференция “Чудомир между противоречията” ще се проведе на 29 март 2019, в рамките на „Чудомирови празници – 2019“, в Музей „Чудомир" - Казанлък, ул. „Трапезица" 6, от 10.00 до 16.30 ч.

Научен ръководител проф. дфн Николай Аретов

Примерна проблематика:

  • Отношението на литературната и художествената критика към творчеството на Чудомир през десетилетията
  • „Високо“ и „популярно“ в българската култура; „столично“ и „провинциално“
  • Подценяването на Чудомир
  • Трудното вписване на Чудомир в официалната йерархия на ценностите
  • Отношението между литературните творби, изобразителните произведения и обществената дейност на Чудомир
  • Поезията на Чудомир
  • Чудомир в контекста на българския литературен и художествен живот
  • Чудомир и неговите съвременници

Заявките, придружени от кратко резюме, трябва да бъдат изпратени до 18 март 2019 г. на e-mail: fondacia_chudomir@abv.bg

или адрес: Казанлък - 6100, ул. „Трапезица" 6, ЛХМ „ЧУДОМИР".

Докладите и научните съобщения да не надвишават 20 минути. Молим да бъдат предоставени задължително в електронен вид на същия e-mail.

На изпратилите докладите си в срок ще бъде поета нощувка на 28.03.2019 или 29.03.2019 г., според възможностите за пътуване, и ще бъдат предоставени покани за вечерното културно събитие, според програмата на празниците.

 

За справки и допълнителна информация:
тел. 0431 64419 - Музей „ЧУДОМИР"
Добрина Матова - директор
Деница Рахнева - уредник

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
31.01.2019 г. 17:44
Етикети:
КазанлъкНаучна конференция
Литературно-художествен музей "Чудомир"
Чудомирови празници – 2019“
“Чудомир между противоречията”
Посетено:
1445
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/28944-nauchna-konferentsiya-chudomir-mezhdu-protivorechiyata