Научни форуми

Девети Атанас-Славови четения: „Носталгиите“

18 януари 2019 г., 16.30 ч., Нов български университет

Девети Атанас-Славови четения: „Носталгиите“

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и Департамент „Нова българистика“ отправят покана за Девети Атанас-Славови четения: „Носталгиите“ на 18 януари 2019 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водещ на събитието е доц. д-р Йордан Ефтимов.

Атанас Василев Славов (1930–2010) е български писател, изкуствовед, семиотик, поет и сценарист с международно признание. През 2004 г. дарява личната си библиотека и архивни материали на НБУ. Департамент „Нова българистика“ със съдействието на Университетски архив и Библиотеката на НБУ организира ежегодни четения в негова памет.

Програмата на Деветите Атанас-Славови четения включва:

. Михаил Неделчев – „Източнорумелизмът на Атанас Славов“
. Морис Фадел – „Носталгията по класичното в стихознанието на Атанас Славов“
. Мария Огойска – „Музикалните носталгии на Атанас Славов“
. Йордан Ефтимов – „Атанас Славов като антиносталгик“

* * *

Видео на живо във фейсбук Център за книгата
С медийната подкрепа на Аз чета

Автор:
Център за книгата
Публикация:
10.01.2019 г. 13:23