Научни форуми

Национална научна конференция "Светове и утопии"

Посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН, Катедрата „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националният литературен музей имат удоволствието да ви поканят на Националната научна конференция под наслов „Светове и утопии“, посветена на 120-годишнината от рождението на Христо Смирненски.

Конференцията ще се проведе на 13 и 14 ноември в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Сред проблемните полета на форума ще бъдат:

• Нови прочити на поетическите творби на Христо Смирненски – на превърналите се в класически и на останалите встрани от читателския и критически интерес творби; на ранни или непечатани приживе текстове

• Христо Смирненски като автор на римувани и прозаически хумористични и сатирични творби, на фейлетони и кратки трагикомедии

• Христо Смирненски като издател, редактор и преводач

• Житейски и творчески контексти

• История на критическата рецепция

• Архив на поета

 

Моля, изпращайте заявките си за участие, придружени с кратка анотация, до 1 ноември на следните имейли:

science_conference@abv.bg

аlexandra.a.antonova@gmail.com

dony2@abv.bg

 

Организатори:

Александра Антонова, Институт за литература – БАН

Кристина Йорданова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Донка Билярска, Национален литературен музей

 

Автор:
Публикация:
03.10.2018 г. 15:33