Научни форуми

Национална научна конференция с международно участие „Димитър Талев – кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата“

Посветена на 120-годишнината от рождението на Димитър Талев

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН има удоволствието да ви покани да участвате с научен доклад или съобщение в Националната научна конференция "Димитър Талев  –  кодът на историята и лабиринтите на настоящето в литературата“ – посветена на 120-годишнината от рождението на  Димитър Талев.

Конференцията ще се проведе на 6 и 7 ноември 2018 г. в Българска академия на науките под патронажа на Министерство на културата.

Насловът на конференцията, в която ще участват и чуждестранни учени българисти, предполага максимална свобода при избора на вашата тема. Целта е да се осъществи един нов прочит на творчеството на Димитър Талев, който да бъде отразен в научен сборник – издание на Института за литература при БАН.

Моля да изпратите вашите заявки, по възможност придружени с кратка анотация, до 15 октомври на следните имейл адреси:

talev_conference@abv.bg

mgirginova@gmail.com

аlexandra.a.antonova@gmail.com

alyord@abv.bg

 

Организатори:

Мариета Иванова-Гиргинова

Александра Антонова

Александър Йорданов 

Автор:
03.10.2018 г. 14:59
Посетено: 923
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/28322-natsionalna-nauchna-konferentsiya-s-mezhdunarodno-uchastie-dimitar-talev-kodat-na-istoriyata-i-labirintite-na-nastoyashteto-v-literaturata