Научни форуми

Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст"

По случай 2018 - Годината на Ирена Сендлер

Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст"

 

◊ СЪБИТИЕТО

Полско-българска научна конференция

„Правата на детето в исторически и съвременен контекст"

По случай 2018 - Годината на Ирена Сендлер

 

Кога: 28 май 2018, понеделник, 9.30-15.00 ч.

Къде: Софийски университет „Св. Климент Охридски", Нова конферентна зала, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Посолството на Република Полша в България, Бюрото на омбудсмана по правата на детето в Полша, Факултет по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Държавна агенция за закрила на детето

 

С участието на Марек Михалак, омбудсман по правата на детето на Република Полша и д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето - България

Moдератор: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

Участници от Полша:

  • Марек Михалак омбудсман по правата на детето на Република Полша –„Правата на детето, вчера, днес и утре – перспективата на омбудсмана по правата на детето",
  • проф. дпн Адам Солак – „Правата на детето в делото на Ирена Сендлер",
  • проф. дпн Веслав Тайс – „Правото на детето на живот: помощ и спасяване по време на война",
  • проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – „Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството- предтеча на правата на детето".

Участници от България:

  • проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова –„Правата на децата в глобализираното ни съвремие – между индивидуалността, уникалността и равенството",
  • проф. дпн Албена Чавдарова – „Закрила на децата в България (исторически аспекти)",
  • доц. д-р Лиляна Стракова – „Правата на детето в контекста на гражданското образование,
  • ас. д-р Даниела Рачева, ас. д-р Йорданка Николова и студенти –„Правата на децата през погледа на студенти – педагози".

 

Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша IV и V мандат, учредител и дългогодишен председател на Асоциацията на приятелите на болните деца „SERCE" и Фондацията SERCE – Eвропейски център за дружба между децата в Швидница. Oт 2007 година Канцлер на международния колегиум на Ордена на усмивката, в периода 2011-2012 председател на европейската мрежа на омбудсманите по правата на детето ENOC. За дейността си е отличен с многобройни награди и отличия, в т.ч. Oрден на усмивката (1994), Специална награда на министъра на труда и социалната политика (1997) и два пъти с Оскар на полската педиатрия (2011 и 2015). Марек Михалак е инициатор на редица законодателни промени, свързани със спазването на правата на детето. Вносител на предложението за обявяване на 2012 за Година на Януш Корчак и на 2018 за Година на Ирена Сендлер.

Проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска" във Варшава. Aвтор на редица публикации в областта на педагогиката. Научни интереси: педагогика на труда, социална педагогика, права на детето. Главен редактор на Полско-украинския научен годишник „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna". Обществен съветник на омбудсмана по правата на детето.

Проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска" във Варшава. Занимава се със социалните проблеми на детето и семейството (бедност, социално изключване, неравенство в достъпа до образование, грижа за детето в семейството и училището). Изследовател на наследството на Януш Корчак, популяризатор на корчаковата идея за правата на детето. Aвтор на много научни публикации, посветени на проблемите на децата.

Проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска" във Варшава, по-рано дългогодишен преподавател във Варшавския университет. Научни интереси: теория и история на социалната педагогика, образование в общността, детето и детството в крайни социално-политически ситуации, образование и социална памет.

Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски", зам.-декан, ръководител на катедра „Теория на възпитанието". Области на научни интереси и преподаване – педагогика, теория на възпитанието, семейна педагогика, интеркултурно възпитание, приобщаващо образование, просоциално и алтруистично поведение, социална работа с бежанци и др.

Проф. дпн Албена Чавдарова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски", катедра „История на педагогиката и управление на образованието". Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически и съвременен контекст, история на социалната работа.

Доц. д-р Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски", катедра „Социална работа", зам.-декан, ръководител на Център по гражданско образование. Научните й интереси и публикации са в сферата на моралното развитие на учениците, ценности и ценностно развитие, гражданско образование, ценности в социалната работа и др.

Ас. д-р Даниела Рачева е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски", катедра „Теория на възпитанието". Научните й интереси са в областта на патриотичното възпитание, работа с деца – мигранти и деца от етнически малцинства.

Ас. д-р Йорданка Николова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски", катедра „Теория на възпитанието".Области на научни интереси: семейна педагогика, теория на възпитанието, интерактивни методи на преподаване и учене.                          

 

Автор:
Полски институт
Публикация:
23.05.2018 г. 13:07
Етикети:
Посетено:
920
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/27795-polsko-balgarska-nauchna-konferentsiya-pravata-na-deteto-v-istoricheski-i-savremenen-kontekst