Научни форуми

Национална кръгла маса „Ботев”

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

2018-та е обявена за година на Ботев. В събитията, ознаменуващи 170 години от рождението на поета идеолог на националната революция, катедра „Българска литература” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” е домакин на

Национална кръгла маса „Ботев”.

Дата на провеждане: 12-13 октомври 2018 г.
Време за излагане на тезата: 15 мин.


Предлагаме дебат, организиран около следните примерни ядра:

I. Геният е стихия на своята епоха.

II. „Свещена обязаност към отечеството си” – из „Задачата на в. „Знаме”.

III. Срещали ли са се Левски и Ботев?

IV. Социалните роли „Ботев” и образите на поета в българската история и култура.

V. Ботев и българската лирическа памет.

VI. Ботев в училище.


Изискване за предварително написани тези (обем между 20 000 и 36 000 знака или до 10 стр. с междуредие 1,5).

В декемрийската книжка за 2018 г. сп. „Проглас” ще представи събитието. Текстовете ще бъдат публикувани в Електронно списание LiterNet .


Очакваме заявки с темите на вашите доклади до края на май 2018 г.


доц. дфн Виолета Русева
ruseva_violeta@abv.bg

проф. д-р А. Велкова-Гайдаржиева
velkova_a@abv.bg

 

Автор:
Публикация:
18.02.2018 г. 00:13
Етикети:
Посетено:
883
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/27165-natsionalna-kragla-masa-botev