Научни форуми

Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”

14 януари 2018 г., Къща музей „Пейо К. Яворов“ - Чирпан

Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”

 

◊ СЪБИТИЕТО

Катедра "Българска литература" - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан

Фондация "Яворов"

Община Чирпан

Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов”

14 януари 2018 г., Къща музей „Пейо К. Яворов“ - Чирпан

 

◊ ПРОГРАМА

14 януари, неделя

10:00-12:30

Първо пленарно заседание „Пейо К. Яворов“ – Чирпан

Фондация „Яворов“
Община Чирпан

Водещ: проф. д-р Димитър Михайлов

. Проф. дн Димитрина Нанева Софийски университет „Св. Климент Охридски”, наследница на Яворовия род

Поздравление към конференцията

. Проф. Михаил Неделчев – Нов български университет, лауреат на Националната Яворова награда за 2008 г.

Четирите Яворови звездни мигове

. Проф. дн Николай Димитров – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

„Демоните” на сецесионната поетика и Яворов

. Проф. дн Цветан Ракьовски Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

Яворов и царкините

Доц. дн Пламен Дойнов – Нов български университет

„Подир сенките на облаците”: Образцовият автоантологичен модел и неговите трансформации в българската поезия

. Проф. дн Иван Русков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Въобразимо и зримо в автотекста Яворов

. Юлиан Жилиев

Семантичното поле на желанието в Яворовата лирика

. Д-р Марияна Георгиева – СУПНЕ, Русе

Яворовите пророчества за Родината

. Проф. д-р Димитър Михайлов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Имената на вятъра в Яворовата поезия

. Д-р Петър Трендафилов

Яворовата жена: мъртвата и вечната

. Доц. д-р Бисера Дакова – Институт за литература при БАН

1906: Пишещите любими на Яворов – Дора Г., Дафина (L.), Мина Ю. Т-ва

. Проф. дн Иван Станков – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Песента и маската на човека

. Нели Кирилова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Пейо К. Яворов и Цанко Церковски

. Дойчо Иванов – Музей „Димчо Дебелянов”, Копривщица

Яворов и Дебелянов

. Александър Христов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

„Сфинкс” на Яворов и „Неизвестното” на Елин Пелин. Приближаване до тайната

12:30-13:00 - Дискусия

13:00-14:00 - Почивка

14:00-16:15

Второ пленарно заседание

Водещ: проф. дн Николай Димитров

. Проф. д-р Тодор Моллов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Фолклорният контекст на „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”)

. Д-р Иван Христов – Институт за литература при БАН

Яворов и Македония: историята на последния хайдутин

. Доц. д-р Мая Горчева – Университет по библиотекознание и информационни технологии

Стихотворението „Идилия” – във и извън Яворовите „Безсъници”

. Проф. дн Сава Сивриев – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

„Смъртта” на Пейо Яворов

. Проф. д-р Алберт Бенбасат – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Един нов прочит на стихотворението „Евреи”

. Гл. ас. д-р Никола Бенин – Русенски университет „Ангел Кънчев”

„Аз страдам”: световете на страданието в поезията на Пейо К. Яворов

. Доц. д-р Йордан Ефтимов – Нов български университет

Каква му е на Яворов Клеопатра

. Пенка Константинова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Библейският мотив за сътворението на света в Яворовото стихотворение „Тайната на вековете”

. Проф. дн Сава Василев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Театралният човек – П. К. Яворов. По повод „В полите на Витоша” и книгата на Евелина Белчева „Яворов. Между драмата и театъра”

. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Диалог и диалогичност в пиесата „Когато гръм удари, как ехото заглъхва” от П. Яворов

. Доц. д-р Наталия Няголова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Колизията на бащинството в европейската „нова драма” (Ибсен, Стриндберг, Чехов, Яворов)

. Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова – Институт за литература при БАН

Героят на нашето време в драматургията на Яворов

Доц. д-р Петър Хаджинаков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал гр. Кърджали

Драматургията на Яворов

. Проф. д-р Светлана Стойчева – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”

За вълчия код у Яворов

16:15-16:30 - Почивка

16:30-17:30

Трето пленарно заседание

Водещ: проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева

. Проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева, проф. д-р Димитър Михайлов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Представяне на новото издание на книгата на Иван Мешеков „П. К. Яворов. Поет богоборец”

. Доц. д-р Владимир Донев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Образът на поета във филма „Дело 205/1913 г. П. К. Яворов” (1984)

. Катя Зографова – Къща музей „Н. Й. Вапцаров, София

Още веднъж за приятелството на П. К. Яворов и д-р Васил Ненов

. Д-р Йордан Нанчев

„С тоя самотен човек бях колкото близък, толкова и далечен”. Александър Паскалев за поета и приятеля П. К. Яворов

. Гл. ас. д-р Мая Ангелова – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Яворов в изследването на Михаил Арнаудов „Психология на литературното творчество”

. Проф. д-р Антония Велкова -Гайдаржиева – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

П. К. Яворов в ритуалните книги на Михаил Неделчев

. Ивелин Николаев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Култът Яворов. Аспекти на утвърждаване в книгата на Михаил Неделчев „Яворов. Литературна личност. Истории на книги и стихотворения”

. Тодор Иванов – Къща музей „Пейо К. Яворов”, Чирпан

По следите на Костадин Крачолов – Войводата

17:30-18:00 - Дискусия

Автор:
Никола Бенин
Публикация:
09.01.2018 г. 19:02
Етикети:
Община ЧирпанПейо К. ЯворовНационална научна конференция
Фондация "Яворов"
Къща музей "Пейо К. Яворов" - Чирпан
Катедра "Българска литература" - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
140 години от рождението на П. К. Яворов
Посетено:
1546
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26950-natsionalna-nauchna-konferentsiya-140-godini-ot-rozhdenieto-na-p-k-yavorov