Научни форуми

Национална научна конференция „Между денят и тмата...“

Посветена на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

Национална научна конференция „Между денят и тмата...“

 

◊ СЪБИТИЕТО

Национален литературен музей

Институт за литература – БАН

Национална научна конференция „Между денят и тмата...“

Посветена на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

11-12 януари 2018 г., Централна сграда на БАН, ул. „15 ноември” № 1, Голям салон

 

◊ ПРОГРАМА

11 януари, четвъртък

Централна сграда на БАН, Голям салон, ул. „15 ноември“ № 1

. Приветствено слово на Атанас Капралов, директор на Национален литературен музей

. Приветствено слово на доц. Елка Трайкова, директор на Институт за литература – БАН

. Академично слово на проф. Михаил Неделчев „Яворовото преминаване през света“

. Връчване на наградите от Национален ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…“

. Изложба „Път, на който не съзирам края...“

 

Водещ: Людмила Малинова, ИЛ – БАН

13.30-13.45.Никола Иванов, Спазмите на Яворов

13.45-14.00. Елка Трайкова, ИЛ – БАН, „Безсъници“ – критически и приятелски прочити (1907-1908 г.)

14.00-14.15. Мария Огойска, НБУ, Писателят и неговата творба: визии на Яворов

14.15-14.30.Морис Фадел, НБУ, Яворовата родина

14.30-14.45.Юлиан Жилиев, „Отвъд, от тук далече!“. Копнеж и предел в лириката на Яворов

14.45-15.00. Дора Колева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Демоничното начало в лириката на Яворов

15.00-15.15. Светлана Стойчева, НАТФИЗ, За „вълчите“ поетически жестове на Яворов

15.15-15.30. Сава Сивриев, ШУ „Епископ Константин Преславски“, За скиталеца и скиталчеството в лириката на Пейо Яворов

15.30-15.45.Венцеслав Шолце, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант, Единичност и нерешимост. Към политическите залози на Яворовата поезия

15.45-16.00. Петър Велчев, ИЛ – БАН, Яворовият стих

16.00-16.15. Дискусия

16.15-16.30. Пламен Антов, ИЛ – БАН, Билингвизъм и диалектика на езика в „Подир сенките на облаците“ („Уста пиянски не едни...“)

16.30-16.45. Христо Трендафилов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Литературни извори на Яворовата „Нощ“

16.45-17.00 Алберт Бенбасат, СУ „Св. Климент Охридски“, Стихотворението „Евреи“ в контекста на връзката Яворов – Дора Габе

17.00-17.15. Людмила Малинова, ИЛ – БАН, Яворов и Дора Габе

17.15-17.30. Катя Зографова, Национален литературен музей, Образът на Яворовата Мина у други български писатели и в спомените на съвременниците

17.30-18.00 Дискусия

 

12 януари, петък

Институт за литература, Голям салон, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Водещ: Елка Димитрова, ИЛ – БАН

10.00-10.15. Йордан Нанчев, „С тоя самотен човек бях колкото близък, толкова и далечен“. Александър Паскалев за поета и приятеля П. К. Яворов

10.15-10.30. Роман Хаджикосев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Тренът на ужаса. Карима срещу Яворов

10.30-10.45. Донка Билярска, Национален литературен музей, Пейо Яворов и Христо Матов като задгранични представители на ВМОРО.

10.45-11.00. Никола Бенин, РУ „Ангел Кънчев“, Произнесъл ли е Яворов думите в Банско: „Братя, хвърляйте фесовете. От днес сте вече свободни българи.“?: Писмата на Яворов до Лора през Балканската война

11.00-11.15. Мирослава Кортенска, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Яворов и театърът

11.15-11.30. Мариета Гиргинова (ИЛ – БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“), Драматургът Яворов и „Златорог“. Историята на едно премълчаване

11.30-11.45. Надежда Александрова, НБУ, Яворов музей

11.45-12.00. Дискусия и закриване на конференцията

 

Автор: Никола Бенин
08.01.2018 г. 19:30
Посетено: 808
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/26939-natsionalna-nauchna-konferentsiya-mezhdu-denyat-i-tmata